İELEV Özel Lisesi-LGS Taban Puan-Kontenjan-Ön Kayıt-Burs Bilgileri için tıklayınız

Etkinlikler< Geri dönün

18.9.2019

Okulumuz İlkeleri

Unser Leitbild

Der Schulentwicklungsprozess schreitet im Einklang mit den von uns und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) gesetzten Entwicklungszielen voran.

Wir hatten alle Schulmitglieder im letzten Schuljahr 2018-2019 über das pädagogische Qualitätsmanagement informiert und gemeinsam mit ihnen an der ersten Umsetzung “das Erstellen eines Leitbildes” gearbeitet. Da das Leitbild unser Grundsatz für die weitere Schulentwicklungsarbeit sein wird, war es uns sehr wichtig, das Leitbild unserer Schule gemeinsam mit allen Schulmitgliedern zu erstellen. In diesem Zusammenhang haben wir mit den Lehrern, Schülern und Eltern unserer Schule an dieser Umsetzung gearbeitet. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit haben wir in der Steuergruppe in einem Leitbild mit elf Leitsätzen widerspiegeln lassen.

Nun freuen wir uns das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit teilen zu können. Wir bedanken uns bei allen Schulmitgliedern, die bei der Erstellung des Leitbildes mitgewirkt haben.

Das Leitbild unserer Schule finden sie hier 

Okulumuz İlkeleri

Okul gelişim süreci, Yurtdışı Okullar Merkezi Ofisi (ZfA) ve tarafımızca belirlenen gelişim hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim – öğretim yılında, pedagojik kalite yönetimi hakkında tüm okul paydaşlarını bilgilendirdik ve ilk ortak uygulama için “İlkeler Çalışması”na başladık.

İlkelerimiz, tüm okul gelişim çalışmalarımıza yol gösterici olacağından, okulumuzun ilkelerini tüm okul paydaşlarıyla birlikte oluşturmak bizim için çok önemliydi. Bu düşünceyle ilk ortak uygulamada öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte çalıştık. Çalışmanın sonuçlarını, okul gelişim grubu tarafından 11 maddede topladığımız okulumuzun ilkelerinde yansıttık.

Ortak çalışmamızın sonucunu paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. İlkelerimizin oluşturulmasında katkıda bulunan tüm okul paydaşlarına teşekkür ederiz.

Okulumuzun İlkelerine buradan ulaşabilirsiniz


Foto Galeri

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®