İlkelerimiz

 • Biz kendimizi, sistematik olarak öğrenmeye devam eden, demokratik bir eğitimi esas alan, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda bireysel gelişimlerine değer veren bir okul olarak tanımlıyoruz.
 • Tüm okul paydaşlarının karşılıklı güven, saygı ve takdirine dayanan, uyumlu okul iklimini çok önemsiyoruz.
 • Yaratıcılığı geliştiren, sosyal sağduyu ile hareket etmeyi öğreten ve evrensel bir öğrenen olarak bireyin kendini geliştirmesini sağlayan, bilimsel temellere dayalı bir eğitim veriyoruz.
 • Öğrencilerimizi IB öğrenen profilinin de öngördüğü gibi açık görüşlü ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz.
 • Öğrencilerimizi çok dilli bir düzlemde araştırma temelli bilgilerle donatırken dil edinimi ve kullanımı için onlara güvenli bir öğrenme ortamı sunuyoruz.
 • Öğrencilerimizin farklı öğrenme koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel öğrenme süreçlerinde onları teşvik ediyoruz.
 • Şeffaf, karşılıklı saygı ve takdire dayanan, yapıcı bir iletişim kültürü sürdürüyoruz.
 • En son teknolojiyi kullanıyor, öğrencilerimizi inovatif ve geleceğe hazırlayan bir öğrenme ortamında yetiştiriyor ve bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz.
 • Okul yaşantısını sanatsal, sportif ve akademik etkinliklerle şekillendirerek zenginleştiriyoruz.
 • Öğrencilerimizin doğaya ve çevreye karşı sorumlu, duyarlı bireyler olmalarını önemsiyor, çevre sorunlarının çözümünde etkin rol almalarını teşvik ediyoruz.
 • Öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirme süreçlerinde farklı alternatifleri göstererek onlara bireysel rehberlik ediyoruz