Öğrenci Kabul

İELEV ÖZEL LİSESİ KABUL POLİTİKASI

İELEV Özel Lisesi, 2014 yılında İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. İELEV Özel Lisesi'ne öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında uygulanan LYS sonuçlarına göre alınmaktadır. Lisemiz, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin üyesidir. Dışarıdan öğrenci kabulünde derneğin diğer üyeleriyle ortak hareket etmektedir.

İELEV Ortaokullarından mezun öğrenciler, kontenjan kapsamında aşağıdaki kriterlere göre kabul edilir:

1. İki dönemde de aşağıdaki derslerden verilecek olan Genel Değerlendirme Sınavı (GDS-İELEV), Almanca DDS Yazılı (İELEV) ve Uluslararası geçerliği olan DSD-I Sözlü sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalaması şu oranlarda dikkate alınır:

Almanca DDS Yazılı (%20)
Almanca DSD-I Sözlü (%11)
Türkçe (%11)
Matematik (%11)
Fen Bilimleri (%11)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%6)
Lisemize devam edebilmesi için öğrencilerin bu derslere ait ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir.

2. Lise Yeterlilik Uygulaması (LYU) puanı (%30):

Bu sınav ölçme değerlendirme alanında Türkiye’de önde gelen akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir genel yetenek sınavıdır.

Bu 2 maddede yer alan puanların ağırlıklı ortalamaları ile liseye geçiş puanı oluşturulur (Toplam 100 puan). İELEV Özel Lisesine başvuran ve yeterlilik kriterlerini sağlayan öğrencilerin Lise Kabul Puanı (LKP) oluşturulur. Tüm öğrenciler LKP’ye göre sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.

Burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için linke tıklayınız.

10. sınıftan sonra tüm öğrencilere IB-DP verildiği için, kayıt sırasında tüm veliler ve öğrenciler okulun programı hakkında bilgilendirilir.

TC Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre 10. sınıfı geçme şartlarını yerine getiren her İELEV Özel Lisesi öğrencisi 11.sınıfta IB-DP öğrencisi olur.

IB programına devam etmek istemeyen öğrenciler 11. sınıfta başka bir okula kayıt yaptırmak zorundadır.

Transfer Öğrencileri:

İELEV Özel Lisesi'ne öğrenci kabulü, kontenjan olması halinde her akademik yılın sonunda yapılır. Buna göre İELEV Özel Lisesi'ne diğer okullardan 9, 10 ve 11. sınıflara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin;

  • LYS'den özel liseye kayıt yaptırmak için yeterli puan almış olmak,
  • önceki lisesinde hazırlık sınıfı okumak,
  • önceki lisesinde bir önceki sınıfı geçmek,
  • Disiplin Kurulundan herhangi bir ceza almamış olmak,
  • İELEV Özel Lisesi tarafından hazırlanan İngilizce ve Almanca Düzey Belirleme Sınavından en az 50 puan almak.

Diğer okullardan İELEV Özel Lisesi'ne 12. sınıfa yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencinin önceki okulunda aldığı derslerin aynısını İELEV veriyorsa, IB-DP'nin ilk yılında tüm derslerini başka bir IB-DP okulunda vermiş olması gerekir.