IBDP Dünya Tarihi (Almanca, SL)

Dersin tanımı ve amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Neden Tarih? Geçmişlerini öğrenen öğrenciler kimliklerini, kültürlerini ve günümüzü anlamayı öğrenirler. Bununla birlikte, küreselleşmiş bir dünyada tarihi uluslararası bir perspektiften incelemek ve farklı kültürleri anlamak için farklı dünya bölgelerinin tarihi olaylarını araştırmak önemlidir.

Bu derste öğrenciler tarihçiler gibi düşünmeye ve çalışmaya teşvik edilir. Öğrenciler farklı kaynakların araştırılması, yorumlanması ve analizine katılırlar. Bu şekilde tarihsel olaylarla ilgili farklı bakış açılarını ve görüşlerini değerlendirme becerilerini geliştirirler.

İELEV Özel Lisesinde Standart Seviyede Dünya Tarihi dersinin amacı:

  • Öğrencilerin geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için meraklarını arttırmak
  • Öğrencileri farklı bakış açılarıyla çalışmaya ve tarihsel kavramları, olayları ve gelişmeleri anlamaya teşvik etmek
  • Farklı dünya bölgelerinin tarihini inceleyerek öğrencilerin uluslararası farkındalıklarını geliştirmek
  • Öğrencilerin Tarih dersini tarihsel kronoloji, tarihsel bağlam ve farklı tarihsel bakış açılarını öğrenecekleri bir bilim olarak görmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin farklı kaynakları analiz etme gibi tarihsel becerilerini geliştirmek
  • Günümüzü daha iyi anlayabilmesi için geçmişini iyi öğrenmesini sağlamaktır.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Öğrenciler, programın ikinci yılının sonunda IB DP'den standart bir sınava girer. Aşağıdaki konular Dünya Tarihi Dersinde zorunludur:

Öngörülen konu:

"Haklar ve Protestolar" 20. yüzyılın ortalarında haklar ve özgürlükler için verilen mücadelelere odaklanıyor.

Örnek olay 1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil haklar hareketi (1954-1965)
Örnek olay 2: Güney Afrika ve ırk ayrımı (1948-1964)

İki dünya tarihi konusu:

  • Otoriter Devletler (20. yüzyıl)
  • Soğuk Savaş: Süper güç gerilimleri ve rekabetleri (20. yüzyıl)

Tarihsel inceleme:

Öğrencilerin ilgilendikleri bir konu hakkında tarihsel bir araştırma yapmaları gerekir. Konu, ders programı ile ilgili olmak zorunda değildir. Tarihsel araştırmaların bileşenleri derste açıklanmaktadır. Her öğrenci araştırmayı bireysel olarak hazırlar ve konu öğretmeni tarafından denetlenir ve değerlendirilir.

Değerlendirme bilgileri:

Dış Değerlendirme:

  • Paper 1: Öngörülen konulardaki kaynak bazlı metin (% 30).
  • Paper 2: Dünya tarihi konularında kompozisyona dayalı bir makale (% 45).

İç Değerlendirme:

Tarihsel Araştırma: Bu çalışma önce okulda ders öğretmenleri tarafından değerlendirir sonra da IB tarafından görevlendirilen IB ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından da modere edilir. (% 25)