Öğrencilerimizin spor aracılığı ile fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini geliştirmek, ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi bölümünün hedeflerindendir.

Öğretim programımızın amacı:

Öğrencimizi,

Atatürk’ün beden eğitimi ve spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, milli bayramların anlam ve önemini kavramış, dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü;

Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket bilgi ve becerilerini geliştiren, bu becerileri alışkanlık haline getiren;

Sportif etkinlikler yoluyla spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen;

Düzenli, etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında, ayrıca kişisel gelişiminde kullanabilen;

Spor organizasyonlarına katılım yoluyla spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetiştirmektir.