Bilgisayar Bilimi

İELEV Özel Lisesi Hazırlık sınıfında verilen bilgisayar bilimi dersinde öğrencilerimiz algoritma, programlama ve elektronik programlama dersleri alırlar. Ayrıca öğrencilerimizle, genel teknoloji kullanım yetkinlikleri, sunum teknikleri gibi günlük hayatlarında ihtiyaç duyacakları konular ile ilgili çalışmalar yapılır.

Bilgisayar bilimi derslerinde amaç, öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek ve en az bir programlama dilinin temellerini detaylıca öğrenebilmeleridir. Öğrencilerimizin edindikleri temel kodlama bilgisini hayatın her alanında kullanabilmeleri hedeflenir.

Proje bazlı olarak gerçekleşen derslerimiz uygulamalı olarak gerçekleşir. Öğrencilerimiz yaparak, deneyimleyerek öğrenir. Grup çalışmaları ile 21. Yüzyıl becerilerinden biri olan takım çalışması da desteklenir.