Kayıt Kabul

Değerli Velimiz / Öğrencimiz

Değerli Aday Velimiz / Aday Öğrencimiz

2023-2024 Öğretim Yılı için kayıt kabullerimiz hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır."

Anaokuluna Öğrenci Kabulü

  • Aday velimiz okulumuzla tanışmak için Aday Öğrenci Takip Sistemimize (AÖTS) kayıt olur. AÖTS  üzerinden tanıtım gününe katılım veya randevu talebini iletir. Aday Öğrenci Takip Sistemi için tıklayınız.
  • Aday öğrencilerimizin yaş dönemi ve sınıf düzeyi göz önünde bulundurularak Rehberlik Servis tarafından öğrenci tanıma görüşmeleri yapılır.
  • Başvuru sırasına ve kontenjana göre kayıt yapılır.

İlkokul ve Ortaokula Öğrenci Kabulü

  • Aday velimiz okulumuzla tanışmak için Aday Öğrenci Takip Sistemimize (AÖTS) kayıt olur. AÖTS  üzerinden tanıtım gününe katılım veya randevu talebini iletir. Aday Öğrenci Takip Sistemi için tıklayınız.
  • Tanışmamızın ardından Öğrenciler Hazır Bulunuşluk Sınavına ve Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına alınır.
  • Okulundaki başarı düzeyi göz önünde bulundurulur.
  • Duygusal ve sosyal gelişimini izlemek için Rehberlik Servisi tarafından kendileriyle öğrenci tanıma görüşmesi yapılır.
  • Öğrenci kaydı, Seviye Belirleme Sınavı ve öğrenci tanıma çalışmasının sonuçlarına göre yapılır.

İELEV Özel Lisesine Öğrenci Alımı

İELEV Özel Lisesine İELEV Ortaokullarından ve dışarıdan öğrenci kabulü nasıl olacak?

Lisemiz, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin üyesidir. Dışarıdan öğrenci kabulünde derneğin diğer üyeleriyle ortak hareket etmektedir. 

İELEV Ortaokullarından mezun öğrenciler, kontenjan kapsamında aşağıdaki kriterlere göre kabul edilir:

1. İki dönemde de aşağıdaki derslerden verilecek olan Genel Değerlendirme Sınavı (GDS-İELEV), Almanca DDS Yazılı (İELEV) ve Uluslararası geçerliği olan DSD-I Sözlü sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalaması şu oranlarda dikkate alınır:

Almanca DDS Yazılı (%20)
Almanca DSD-I Sözlü (%11)
Türkçe (%11)
Matematik (%11)
Fen Bilimleri (%11)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%6)

Lisemize devam edebilmesi için öğrencilerin bu derslere ait ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir.

2. Lise Yeterlilik Uygulaması (LYU) puanı (%30):

Bu sınav ölçme değerlendirme alanında Türkiye’de önde gelen akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir genel yetenek sınavıdır.

Bu 2 maddede yer alan puanların ağırlıklı ortalamaları ile liseye geçiş puanı oluşturulur (Toplam 100 puan). İELEV Özel Lisesine başvuran ve yeterlilik kriterlerini sağlayan öğrencilerin Lise Kabul Puanı (LKP) oluşturulur. Tüm öğrenciler LKP’ye göre sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.