Sık Sorulan Sorular

Soru:
İELEV Okullarından İstanbul (Erkek) Lisesine sınavsız geçiş yapılabilir mi?

Cevap:
İstanbul (Erkek) Lisesi bir devlet lisesidir. İELEV Okulları ise, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) tarafından kurulmuş özel okullardır. Dolayısıyla, İELEV Okullarının orta kısmını bitiren öğrenciler, İstanbul Lisesine doğrudan geçiş yapamazlar. İELEV Okullarından mezun olan öğrencilerin İstanbul Lisesine geçişleri sadece ulusal merkezi sınav sonuçları doğrultusunda gerçekleşebilir.


Soru:
Neden Almanca?

Cevap:
Detaylı Bilgi için Tıklayınız.


Soru:
İELEV Ortaokullarından İELEV Özel Lisesine Sınavsız Geçiş Hakkı Var mı?

Cevap:
Lisemiz, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin üyesidir. Dışarıdan öğrenci kabulünde derneğin diğer üyeleriyle ortak hareket etmektedir.

İELEV Ortaokullarından mezun öğrenciler, kontenjan kapsamında aşağıdaki kriterlere göre kabul edilir:

1. İki dönemde de aşağıdaki derslerden verilecek olan Genel Değerlendirme Sınavı (GDS-İELEV), Almanca DDS Yazılı (İELEV) ve Uluslararası geçerliği olan DSD-I Sözlü sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalaması şu oranlarda dikkate alınır:

  • Almanca DDS Yazılı (%20)
  • Almanca DSD-I Sözlü (%11)
  • Türkçe (%11)
  • Matematik (%11)
  • Fen Bilimleri (%11)
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%6)
  • Lisemize devam edebilmesi için öğrencilerin bu derslere ait ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir.

2. Lise Yeterlilik Uygulaması (LYU) puanı (%30):

Bu sınav ölçme değerlendirme alanında Türkiye’de önde gelen akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir genel yetenek sınavıdır.

Bu 2 maddede yer alan puanların ağırlıklı ortalamaları ile liseye geçiş puanı oluşturulur (Toplam 100 puan). İELEV Özel Lisesine başvuran ve yeterlilik kriterlerini sağlayan öğrencilerin Lise Kabul Puanı (LKP) oluşturulur. Tüm öğrenciler LKP’ye göre sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.


Soru:
Lisede hazırlık sınıfı okumak zorunlu mudur?

Cevap:
İELEV Özel Lisesinde hazırlık sınıfı zorunludur. Çünkü derslere göre eğitim dili Almanca, İngilizce ve Türkçe’dir. Bu yüzden, öğrencilerimizin her 3 dile eşit düzeyde vakıf olmaları gerekmektedir.

İELEV Okullarından gelen öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Sınıfına, diğer ortaokullardan gelen öğrencilerimiz Almanca Hazırlık Sınıfına başlarlar. Eğer öğrencinin onaylı dil seviye belgeleri bulunursa, öğrenci devam edeceği hazırlık sınıfı tercihinde bulunabilir. Uygunluğu okul idaresi tarafından değerlendirilir.

Ayrıca IB World School olan okulumuzda hazırlık sınıfı, öğrenciyi IB öğrenen profili doğrultusunda yetiştirmek ve liseye de hazırlamak için önemli bir yıldır. Bu nedenle hazırlık sınıfının atlanması uygun bulunmamaktadır. Özel durumlar okul idaresinin inisiyatifiyle değerlendirilebilir.


Soru:
İELEV Özel Lisesi hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor?

Cevap:
%3 ve %4 diliminden öğrenci alıyoruz.


Soru:
Burs ve İndirim Koşulları Nelerdir?

Cevap:
Detaylı Bilgi için Tıklayınız.


Soru:
İELEV Okullarını Hakkında Bilgi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap:
Detaylı Bilgi için Tıklayınız.