İELEV Özel Ana Sınıfı - Cağaloğlu

Cağaloğlu’nda bulunan İELEV Özel Ana Sınıfımız, 4-5 yaş grubu için disiplinler arası işbirliğine dayalı yaklaşımla yapılandırılmış programın uygulandığı okul öncesi eğitim kurumumuzdur.

Anaokullarımızda, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun temel gelişim alanları (bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve özbakım becerileri) desteklenerek okul olgunluğu ve ilköğretim için gerekli alt becerilerin kazandırılması için çalışılırken, hazırlık sınıflarımızda ön okuryazarlık becerilerini geliştirici çalışmalar yapılır.

Okulumuzda 08:15 – 15:35 saatleri arasında eğitim verilmektedir.

Anaokulumuzdan Fotoğraflar
Detaylar >
Yemek Mönüsü
Detaylar >
Eğitim Takvimi ve Tatiller
Detaylar >
Okul Aile İşbirliği
Detaylar >
Okul Aile Birliği
Detaylar >
Duyurular
Detaylar >
Etkinlikler
Detaylar >
Etkinlik Takvimi
Detaylar >
Tanıtım Günleri Programı
Detaylar >

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®