İELEV Özel Ana Sınıfı - Cağaloğlu

Cağaloğlu’nda bulunan İELEV Özel Ana Sınıfımız’da, 4-5 yaş grubu için disiplinlerarası iş birliğine dayalı yaklaşımla yapılandırılmış program uygulanır.

Anaokullarımızda, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun temel gelişim alanları (bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve öz bakım becerileri) desteklenerek okul olgunluğu ve ilköğretim için gerekli alt becerilerin kazandırılması için çalışılırken; hazırlık sınıflarımızda ön okuryazarlık becerilerini geliştirici çalışmalar yapılır.

Okulumuzda 08:00 - 15:30 saatleri arasında eğitim verilmektedir.

Eğitim Takvimi ve Tatiller
Detaylar >
Okul Aile İşbirliği
Detaylar >
Okul Aile Birliği
Detaylar >
Etkinlikler
Detaylar >