İELEV Özel Lisesi Tanıtım Günü’ne Kayıt için Tıklayınız

İELEV Özel Ana Sınıfı - Cağaloğlu

Cağaloğlu’nda bulunan İELEV Özel Ana Sınıfımız, 4-5 yaş grubu için disiplinler arası işbirliğine dayalı yaklaşımla yapılandırılmış programın uygulandığı okul öncesi eğitim kurumumuzdur.

Anaokullarımızda, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun temel gelişim alanları (bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve özbakım becerileri) desteklenerek okul olgunluğu ve ilköğretim için gerekli alt becerilerin kazandırılması için çalışılırken, hazırlık sınıflarımızda ön okuryazarlık becerilerini geliştirici çalışmalar yapılır.

Okulumuzda 08:00 – 15:30 saatleri arasında eğitim verilmektedir.

Eğitim Takvimi ve Tatiller
Detaylar >
Okul Aile İşbirliği
Detaylar >
Okul Aile Birliği
Detaylar >
Etkinlikler
Detaylar >