Okul Aile İşbirliği

Öğrencilerimizin gelişimini desteklemek için çift yönlü okul-aile ilişkisinin gücüne içtenlikle inanırız.

Ev ve okul arasındaki ilişkinin güçlü olması, çocuğunuzun gelişimi ve mutluluğu açısından önemlidir. Okulumuzda, bireysel veli - öğretmen toplantıları belirli aralıklarla düzenlenir. Görüşmeye sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve Almanca öğretmenleri katılırlar. Bu toplantılarda velilerimize, öğrencimizin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Kurumumuz için gizlilik ve bireysel özelliklere saygı çok önemlidir. Bu nedenle her veli ile ayrı ayrı görüşme yapılır.

Uygulamalarımızı ve duyurularımızı, rutin olarak hazırladığımız haftalık etkinlik takvimi ve okul bültenleri ile paylaşırız.