İELEV Özel Lisesi-LGS Taban Puan-Kontenjan-Ön Kayıt-Burs Bilgileri için tıklayınız

Okul Aile İşbirliği

Öğrencilerimizin gelişimini desteklemek için çift yönlü okul-aile ilişkisinin gücüne içtenlikle inanırız.

Ev ve okul arasındaki ilişkinin güçlü olması, çocuğunuzun gelişimi ve mutluluğu açısından önemlidir. Okulumuzda, bireysel veli - öğretmen toplantıları belirli aralıklarla düzenlenir. Görüşmeye sınıf, rehber ve Almanca öğretmenleri katılır. Bu toplantılarda velilerimize, öğrencimizin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Kurumumuz için gizlilik ve bireysel özelliklere saygı çok önemlidir. Bu nedenle görüşme her veli ile ayrı ayrı yapılır.

Uygulamalarımızı, duyurularımızı rutin olarak hazırladığımız, Haftalık Etkinlik Takvimi ve Okul Bültenleri ile paylaşırız. Ayrıca bilgi akışını sağlamak için İletişim Dosyası ve Akıl Defteri uygulamalarımızı da sürdürürüz.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®