Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi

Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB)

İELEV Eğitim Kurumlarında 4-18 yaş arası tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında yaşam becerileri anlamında da gelişimleri son derece önem verilen bir konudur. Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB), öğrencilerimizin yaşam ve kariyer becerileri boyutlarında gelişimlerini gözetmek, ilerletmek ve bu doğrultuda yeni projeler yapmak amacıyla İELEV Okulları Genel Müdürlüğüne Bağlı kurulmuş bir birimdir.

KAYAB olarak, öğrencilerimizin, İELEV serüvenleri boyunca bazı becerilerle donanmaları ve bu becerilerdeki gelişimlerini izleyebilmelerini önemsiyoruz.

Tüm sınıflardaki öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları, okul öncesi dönemden itibaren kendi yaş aralığına uygun yaşam becerilerini geliştirmeye başlamaları için rehberlik bölümleri ile eşgüdümlü ve iş birliği içinde çalışıyoruz.

KAYAB Standartları:

Yeni nesil kariyer yaklaşımlarını incelediğimizde, bir bireyin, mesleki başarının yanında, hayatında karşılaşacağı zorluklarla mücadele etmesinden, kazanacağı zaferleri yönetebilmesine kadar geniş bir olasılık yelpazesindeki durumlara karşı yaşam becerilerinin gelişmiş olmasının gerektiğini anlıyoruz. KAYAB olarak, çalışmalarımızda, öğrencilerimizin sadece kariyer ve mesleki gelişimlerine katkı yapacak çalışmaları değil ayrıca 4-18 yaş arası bütün öğrencilerimizin yaşam becerilerini arttıracak ve onları hayatının tümünde destekleyecek becerileri kazandıracak projeleri üretmek ve hayata geçirmek felsefesi ile hareket ediyoruz.

KAYAB Standartları adını verdiğimiz yetkinlik alanları tam da yukarıda bahsettiğimiz motivasyondan hareketle çok geniş akademik ve sektörel taramalar sonucunda süzülerek oluşturulmuş bir beceri setidir. KAYAB Standartlarının hedefi öğrencilerimizin büyük bir özveri ile tespit edilen bu alanlarda farkındalık kazandırmanın çok ötesinde, öğrencilerin İELEV serüvenleri boyunca bu becerilerle karşılaşması, müfredat içi ve müfredat dışı eğitim süreçlerinin tamamında bu becerileri görmesi, öğrenmesi, kendini bu alanlarda geliştirmesidir. Bu kapsamda pek çok alt yapı ve sistem çalışması hali hazırda KAYAB Koordinatörlüğünce yürütülmektedir.

KAYABTalks

Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB) diğer bir enstrümanı olan KAYABTalks, hedef kitlesi öğretmenlerimiz, velilerimiz veya sevgili öğrencilerimizin tümü olan bazı gündem ve konularda webinar formatında düzenlenen seminerdir. KAYABTalks etkinlikleri okullarımızda devam eden diğer faaliyetlerin yoğunluğu, öğrencilerin gündemi ve velilerin ihtiyaçları düşünülerek alanında uzman konuşmacılarla yapılmaya devam edilecektir.

Kariyer Günleri ve Diğer Çalışmalar

KAYAB Koordinatörlüğü aynı zamanda okullarımızda kariyer günleri ve benzeri faaliyetleri de rehberlik bölümleri ile organize etmektedir. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde  öğrencilerin, kendilerini keşfetmeleri, doğru seçimleri yapabilmeleri için sektörler ve meslekler hakkında fikir sahibi olmaları ve hızla gelişen dünyada sadece mezuniyet ertesini eğitim ve iş yaşamları değil hayatlarının tamamına yönelik planlar yapabilmesine yardımcı olacak, katkı sağlayacak müfredat dışı program ve etkinliklerin tasarlanması için çeşitli çalışmalar yine KAYAB koordinatörlüğü tarafından rehberlik zümreleriyle iş birliği içinde yürütülmektedir.

Kariyer ve Yaşam Becerileri Videoları
Detaylar >