Nakil İşlemleri

Herhangi bir nedenle okuldan ayrılmak isteyen öğrenci, okul idaresine dilekçe verir. Ayrılma işlemleri tamamlanan öğrencinin not çizelgesi imza karşılığında veliye teslim edilir. Öğrenciye ait dosya e-okul üzerinden öğrencinin devam edeceği okula gönderilir.