Nakil İşlemleri

Herhangi bir nedenle okuldan ayrılmak isteyen öğrenci, okul idaresine dilekçe verir. Ayrılma işlemleri tamamlanan öğrencinin not çizelgesi imza karşılığında veliye teslim edilir. Öğrenciye ait dosya e-okul üzerinden öğrencinin devam edeceği okula gönderilir.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®