Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi

Eğitim Teknolojileri ve Materyal Ofisi

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olarak yetişmesini, edindikleri bilgi ve becerilerle, inovasyonu ve üretimi hayatlarının rutini olarak görmelerini sağlamak amacıyla dünyada gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor, bu kapsamda eğitim teknolojileri alanına yatırım yapmaya ve bu alanda liderlik misyonumuza devam ediyoruz.

ETMO (Eğitim Teknolojileri ve Materyal Ofisi) Birimi, eğitim teknolojileri alanında yapılan uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek uygun araçların eğitim sistemine entegrasyonunu gerçekleştirir. Öğrenci, öğretmen ve tüm okul ekosistemi içerisinde yer alan paydaşlarımızın dijital yetkinlikleri geliştirmek hedefiyle çalışan ETMO birimimiz, sürdürülebilir ulusal/uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Multimedya ve web 2.0 araçlarıyla zenginleştirilmiş interaktif ve mobil ders içerikleriyle, dijital/online ya da yüz yüze eğitimde öğrenme – öğretme ortamlarının tasarım bütünlüğünü sağlıyoruz. Akademik süreçlerimizde teknolojiyi pedagojiyle birleştirerek oluşturduğumuz öğrenim ortamlarımızda alanlarında uzman öğretmenlerimize sürekli olarak meslekli eğitim veriyor, sertifikalı eğitimlerle destekliyoruz.

İELEV Dijital Yetkinlikler

İELEV Okulları olarak UNESCO, OECD, The World Bank, Pearson, International Telecommunication Union, P21 vb gibi araştırmalarıyla birçok sektöre yön veren uluslararası kuruluşların yayınları ve geleceğin dünyasında bireylerin sahip olmaları gereken dijital yetkinlikler raporlarını inceleyerek İELEV Dijital Yetkinlikler seti oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlarken, kurguladığımız eğitim sistemimizin temelinde İELEV Dijital Yetkinlik seti yer almaktadır. İELEV Öğrencileri bu yetkinliklere sahip bireyler olarak mezun olmakta ve teknolojiyi hayatlarına üretim aracı olarak entegre edebilmektedir.

İELEV Dijital Yetkinlikler; Bilgi İletişim Sistemleri ve Teknoloji Okuryazarlığı, Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, Dijital İçerik Üretimi ve Dijital Okuryazarlık, Dijital Bilgi Güvenliği, Medya Okuryazarlığı, Dijital Kimlik olmak üzere 6 ana başlıktan ve bu başlıklara bağlı 31 alt başlıktan oluşmaktadır. 

Dijital Eğitim

İELEV Okulları olarak teknolojiyi ve bilişimi eğitim öğretim ortamlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz için edinmeleri gerek 21. yüzyıl becelerinin gelişiminde en önemli şart günümüz teknolojisinin doğru kullanımıdır. İELEV Eğitim Kurumları, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve tüm paydaşları ile etkileşim içerisinde eğitimi kesintisiz devam ettirmektedir.

Eğitim sistemimiz içerisinde planlı olarak uyguladığımız Dijital/Online derslerimizle öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktayız. Öğrencilerimiz uzman kadromuz tarafından kendileriyle paylaşılan tüm akademik içeriklere diledikleri saat istedikleri yerden, web ortamında veya mobil cihazlarıyla ulaşabilirler.

Okullarımızda, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında 1:1 iPad ile Eğitim Programı başlatılmıştır. iPad ile eğitim programındaki başarılı entegrasyon sayesinde İELEV Okulları, Apple tarafından eğitimde liderlik ve mükemmellik merkezi olarak tanımlanan Apple Distinguished Schools olarak kabul görmüştür. 2021- 22 Eğitim dönemi itibariyle dünyada 35 ülkede 690 okulun sahip olduğu bu tanım çerçevesinde okul liderlerimiz, öğretim kadromuz ve tüm paydaşlarımız teknolojik açıdan zengin ortamların, öğrenciler için öğrenim hedeflerine ulaşmada başarılı öğretim programları uygulamaktadır. Bu vizyonla, okul liderlerimiz ve öğretmenlerimiz kesintisiz inovasyon için gerekli kültüre sahip olarak her yıl yenilediğimiz interaktif uygulamalarımızla lider olmaya devam etmektedir. 1:1 iPad ile Eğitim Programı öğrencilere yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme ve bunun gibi 21. Yüzyıl becerilerini ders entegrasyonları içerisinde barındıran eğitim imkanı sunar; öğrencilerin öğrenme konusundaki heyecan ve merak duygularını besleyen ortamlar yaratılmasına yardımcı olur. 2021 -22 eğitim öğretim döneminde yenilenen Apple Distinguished Schools sertifikamızla okullarımızda ortaokul seviyesinde öğrencilerimiz iPad kullanmaya devam etmekte ve bu program kapsamında öğrencilerimize sürekli gelişen eğitim uygulamalarıyla güncel eğitim programları sunulmaktadır. Öğretmenlere bu kapsamda kendilerini geliştirecekleri, eğitimler düzenlenmektedir. Lisede ise BYOD kapsamında öğrencilerimiz Macbook bilgisayarla çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bilişim Teknolojileri Ders İçerikleri

İELEV Okulları olarak öğrencilerimizi bugünden geleceğin dünyasına hazırlıyor, geleceğe yön verecek bireyler olmaları için gerekli olan yetkinlikleri edinmelerini sağlıyoruz. İELEV Dijital Yetkinlikleriyle donatılmış Bilişim Teknolojileri ders programımızda Kodlama, Robotik Sistemler, 3D Tasarım ve Ürün Prototipleme, Arduino ile Elektronik Kodlama, Fiziksel Programlama, Web Tasarım, Yapay Zeka Okuryazarlığı, Dijital Oyun Tasarımı ve IOT Uygulamaları modülleriyle yıl içerisinde öğrencilerimizle proje tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz. Programımız sayesinde Dijital İçerik Üretimine hakim olan öğrencilerimiz ayrıca, Dijital Vatandaşlık, Siber Güvenlik, Dijital Parmak İzi gibi konularına hakim olarak dijital dünyaya ait tüm hak ve özgürlüklerinin siber suç ve zorbalıkların farkında olarak dijital kimliklerini oluşturmaktadırlar.

Bilişim teknolojileri derslerimizde de öğrenciyi merkeze alan proje tabanlı eğitim programımız anaokulu 5 yaştan itibaren uygulanmakta ve sarmal bir yapıda, sınıf seviyelerine uygun güncel kodlama, robotik ve tasarım uygulamalarıyla donatılmaktadır. Lise 10. sınıfa kadar uyguladığımız programımızla öğrencilerimizin, ileride hangi mesleği seçerse seçsinler teknolojiye hakim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler geliştiren, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı ve inovatif düşünebilen ve üretken bireyler olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ulusal/Uluslararası Projeler

Öğrencilerimiz, bilişim teknolojileri alanında edindikleri bilgi ve becerileri yıl boyunca birçok ulusal ve uluslararası etkinlik, yarışma, turnuva, olimpiyat ve diğer organizasyonlarda kullanmaktadırlar. FIRST® LEGO® League, FIRST Robotics Competition, House of Code, Maker Faire, İELEV Codingfest Challenge, VEX Robotics Turnuvaları, Scratch Cup ve bunun gibi yaş seviyesine uygun birçok fuar, turnuva ve organizasyona katılarak projelerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz bu turnuvalarda dijital yetkinliklerinin yanı sıra takım çalışması, deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, süreç odaklı olma ve diğer takımlara duyarlı davranma becerilerini geliştirirler. Hem bilim, sanat, teknoloji konularında; hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli bir deneyim yaşarlar. Bu deneyimler onların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerine teşvik etmektedir.

Eğitimde Apple ve Tabletli Öğretim Projesi
Detaylar >