Eğitimde Apple ve Tabletli Öğretim Projesi

Eğitimde Apple Profili İELEV Okullarında

İELEV Okulları olarak öğrenmeyi daha etkin hale getirmeyi ve eğitim teknolojilerini kullanarak 21. yüzyıl becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi akademik bir sistem bütünlüğü ile sağlamayı planlıyoruz. 2014-2015 öğretim yılı ile itibariyle İELEV Okulları olarak tüm sınıf düzeylerinde Apple teknolojilerini kullanmaya başladık. Birebir dijital öğretim kapsamında iPad ve MacBook, 21. yüzyıl insanının gerektirdiği dijital vatandaşlık ve bilgi okuryazarlığı niteliklerinin İELEV Okullarında erken yaşta kazandırılması sürecinde aktif bir şekilde yer alıyor. Bu süreçte tüm sınıflarımızda yer alan Apple TV’ler, kullandığımız güçlü eğitsel Apple uygulamaları, iMac laboratuvarlarımız, iPadler, öğretim yönetim sistemi ve mobil cihaz yönetim sistemi ile birlikte eğitimde Apple teknolojileri ile yol alıyoruz.

Öğretimde öğrenciye kazandırılmak istenen bilgi ve kazanımlar, öğrenciler öğrenim ortamında aktif olarak rol aldıklarında gerçekleşebilmektedir. Apple ürünleriyle kendi öğrenme deneyimlerini yaratmak, öğrencilerin odaklanmasını sağlıyor. iPad, değişik eğitim programlarını kapsayan bu deneyime katkıda bulunuyor ve öğrencilere kendi projeleri için en uygun teknoloji araçlarını seçme olanağı veriyor. iPad içinde bulunduğumuz dijital dünyada yetişen gençler için öğrenimin yanı sıra bireysel ve sosyal yaşamları için birçok çözüm içeriyor. Kişisel organizasyon ve iletişim yanı sıra internet kullanımı ve sunduğu uygulamalarla birçok farklı veri, bilgi, uygulamaya erişime olanak sağlıyor.

İELEV Okullarında birebir tabletli öğretim, öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve süreç boyunca öğrenme ürünlerini ölçüp yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde derse etkileşimli olarak katılımı sağlayan “Birebir Dijital Öğretim Modeli” ile yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, iletişimin ötesinde birebir etkileşim içerisindeler. Dosya ve ödev paylaşımları, ders sunumları, sınıf içi ve sınıf dışı çevrimiçi/çevrimdışı uygulamalar, ölçme-değerlendirme uygulamaları, interaktif zenginleştirilmiş ders kitapları, bireysel/grup proje çalışmaları öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarını geleceğin eğitim teknolojileriyle şekillendirmelerine imkan sağlıyor.

İELEV Okulları, 2014-2015 eğitim öğretim yılında birebir iPad programı başlatarak dünyanın en yenilikçi okulları arasına girmiş ve 2018’de Apple Distinguished School olarak kabul edilmiştir. Böylece Apple’ın teknoloji ile öğrenim vizyonunu yansıtan, eğitimde liderlik ve mükemmellik açısından dünyanın en yenilikçi okulları arasında yer almıştır.

İELEV Okulları, Apple Distinguished School olarak tüm paydaşlarıyla birlikte teknolojik olarak zengin olan ortamların öğrenim hedeflerini nasıl desteklediği hakkında net bir vizyona sahiptir. İELEV Okullarında okul liderleri, Apple teknolojisi ile öğrenim vizyonlarını gösterirler, eğitimciler ise güçlü öğrenme deneyimleri oluşturmak için iPad, MacBook, güçlü eğitsel uygulamalar, Multi-touch kitaplar ve diğer dijital öğrenim nesnelerini kullanırlar. İELEV Okullarında öğrenciler, birebir iPad ve MacBook programı ile teknolojinin etkin, verimli ve etik kullanımını öğrenerek 21. yüzyıla hazırlanırlar. Apple Distinguished School sayfası için tıklayınız

İELEV Okulları Apple Distinguished School Belgemiz için tıklayınız

''Outdoor Classrom Day'' - ''Dışarıda Ders Yapma Günü'' Etkinlik Detaylarını İncelemek için Tıklayınız.