Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2018 - 2019 İELEV Özel Anaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üye

Başkan: Nazan CEMCEM 
Başkan Yrd.: Nuran BEYAZ
Muhasip Üye: Ayşe PEKÖZ
Yazman Üye: Bengü BİNAY
Üye: Burcu Dönmez

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Meltem AYDIN
İpek ATASOY YÜKSEL
Dilek GÜNDÜZ BUDAY
Seval ÖZCAN ÖZELİTEZ
Melek AYDEMİR YALÇIN

Denetim Kurulu

Asil Üye: Sevde KÖSELİÖREN
Yedek Üye: Aslı KUMBARACI

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®