Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2022 - 2023 İELEV Özel Anaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üye

Didem PULATKAN - Başkan
Tuğba KAYAN TAPAN - Başkan Yardımcısı
Ümmühan BİLEK - Muhasip Üye
Mehtap TUNCER KARAOSMANOĞLU - Yazman Üye
Pınar TURAN -  Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Bengü ARSEVEN 
Elif Rubab GÜZEL
İkbal Temel YÜKSEL 
Talin Hermine ORTAK
Yeliz DEMİRCİ

Denetim Kurulu 

Başak KIRMIZITAŞ TOSUNOĞLU - Asil
Şule ERDEM - Yedek