Neden İELEV’de Almanca?

Neden Almanca?

 • Dünyada 180 milyon kişi Almanca konuşmaktadır.
 • Almanca Avrupa Birliğinde en çok konuşulan dildir.
 • Doğu Avrupa’da, Almanca ticaret dili olarak konuşulmaktadır.
 • Almanca yazılmış bilimsel makale sayısı dünya çapında ikinci sıradadır.
 • Almanya kitap yayınlarında dünyada üçüncü sıradadır.
 • Almanca iş imkânları kazandırmaktadır.
 • Almanca Goethe, Nietzsche, Kafka, Mozart, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın dilidir.
 • Alman ekonomisi dünyada üçüncü sıradadır.
 • Almanca ikinci Internet dilidir.
 • Yükseköğrenim açısından Almanya cazip bir ülkedir. Almanca bilenler için Almanya’da yükseköğrenim çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Almanca öğretimindeki genel amacımız, öğrencilerimizin yabancı dile ilgilerini artırarak merak uyandırmaktır. Bunu öğrencilerimize dili yaşatarak, hissettirerek, araştırma yaptırarak gerçekleştiririz. Öğrencilerimizin dinleme, okuma-anlama, yazma ve konuşma yetilerinin gelişmesini sağlamak temel amaçlarımız arasındadır.

Proje üretmek, şarkı söylemek, oyun oynamak ve el işi etkinlikleri düzenlemek  (ağırlıklı olarak 1-4. sınıflarda) Almanca dersinin değişmezlerindendir.

Üniteler kapsamında, çevre gezileri ile eğitimi sınıfın dışına taşırız. Eğitim anlayışımız dört duvarla sınırlı değildir; okul içinde olduğu kadar okul dışında da öğreniriz. Öğrendiğimiz tüm konuları yaşamla ilişkilendirmek bizler için çok önemlidir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin* B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. 8. sınıf öğrencilerimizin dil düzeyleri, Alman Hükümetine bağlı KMK’nın (Almanya Kültür ve Eğitim Bakanlığının) organize ettiği DSD I Sınavı (Deutsches Sprachdiplom I) ile belgelenir. Bu sınavlar uluslararası onaylı olup öğrencilerin Almanca dil yeterliliğini ölçmekte kullanılır.

4. sınıflarımız KMK’nın organize ettiği A1 düzeyindeki, 6. sınıflarımız A2 düzeyindeki sınavlara katılırlar.

Yurt Dışı Alman Okulları Merkezinin düzenlediği sınavların dışında, öğrencilerimiz MEB tarafından uygulanan sınavlara da hazırlanmaktadır.

Yabancı dili yaşatarak öğretmek, öncelikli amacımızı oluşturduğundan

 • Almanya ve Avusturya ile öğrenci değişim programları
 • Almanya’da gerçekleştirilen Yaz Okulu
 • Avusturya Kayak Kampı
 • Köln Futbol Kampı
 • Grimm Kardeşler Masallar Diyarı Gezisi
 • Berlin Mezuniyet Gezisi gibi etkinlikler düzenlenmekteyiz.

Bunların yanında cumartesi günleri sunduğumuz “Spiel Spaß Schule”, Almanca Hafta Sonu Okulu kapsamında çeşitli atölyeler ( el işi, tiyatro, İstanbul'un keşfi, Alman mutfağı…) mevcuttur.

Çok kültürlülüğün esas alındığı İELEV Okullarında, öğrencilerimize Alman kültürü yaşatılarak öğretilir. Bu amaçla Alman geleneklerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenir:

 • Schultüte (sadece 1. sınıfta)
 • Laterne                                                                     
 • Nikolaus,
 • Weihnachten
 • Karneval 
 • Ostern

Bunlardan en önemlisi kuşkusuz büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş olan Weihnachtsbasar (Yeni Yıl Panayırı) etkinliğimizdir.  Bu etkinliklerin yanında tiyatro ve drama gibi çalışmalar da desteklenmektedir.

* Avrupa Ortak Dil Kriterleri, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş bir programdır. Bu programa göre, yabancı dil bilgisi seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 şeklinde altı basamaktan oluşur.

Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA)
Detaylar >
Deutsches Sprachdiplom (DSD-I)
Detaylar >