Kulüp Çalışmaları

Öğrenci Kulüpleri

Eğitim ve öğretim faaliyetimizin ayrılmaz bir parçası olan kulüp çalışmalarımız ile  sosyal, kültürel, zihinsel, bedensel birçok alana yer vererek öğrencilerimiz için hem gelişimsel hem de keyifli ve verimli süreçlerin gerçekleşmesini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin yoğun ders temposu içinde rahatlamaları, öz güven kazanabilmeleri, bedenlerine ve kişiliklerine karşı olumlu tutum geliştirebilmeleri, yaratıcılık, üretkenlik, estetik gelişim kaydedebilmeleri etkinliklerle mümkündür. Öğrencilerimiz ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri bir kulüpte çalışmalarını sürdürürler. Alanında uzman öğretmen ve öğreticilerle sürdürülen çalışmalar sonunda düzenlediğimiz geceler, törenler ve etkinliklerde görev alan öğrencilerimiz sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.