Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimi için ders kazanımlarına göre yapılandırılmış, rol alma ve canlandırma ile oynayarak yeniden yaşatma ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Her sınıf seviyesinde diğer derslerin konu ve kazanımları ile entegre edilerek planlanan ve uygulanan drama eğitimi, anasınıfı ve 1,2 ve 3. sınıflarımızda ders olarak programın içinde yer almaktadır.