Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Öğrencilerimiz müzik eğitiminde kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzik, akademik performansını da olumlu etkiler, bilişsel düşünme kabiliyetini artırır. Beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırıp, çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağlar. Öğrencilerimiz sanat, kültür ve estetik bilincinin gelişmesi için dersi destekleyici etkinliklerde rol alır. Ülkemizdeki değerli sanatçılarla söyleşi yapma fırsatını bulur.  Anaokullarımızda müzik dersleri orff, yaratıcı drama, dans ve ritim teknikleri kullanılarak zenginleştirilir, düzeye uygun çocuk şarkıları öğretilir. 1. sınıf öğrencilerimiz müziğin temel bilgilerinden olan, nota, nota değerleri, nüanslar, ritim ve orff aletlerinden bir kısmını öğrenir; 2.-3.  sınıftan itibaren melodika eğitimi verilerek öğrencilerimiz koro ve orkestra çalışmalarına hazırlanır. 4.5. 6. sınıflarda her öğrenci ilgi alanlarına göre piyano, keman, gitar, ritim branşlarından birine yönlendirilerek branşlaşma çalışması gerçekleştirilir. Branşlarımız aldıkları eğitimi sene sonunda sahne performansını Müzik Gecesinde sunarak beraber müzik yapmanın keyfini yaşarlar.