Okullarımızda, matematik derslerinde öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak akademik mükemmelliğe ulaşması hedeflenir.

 • Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi amacıyla 4. sınıflarda “Ayın Sorusu” etkinliği düzenlenir.
 • 4. sınıfta matematik dersi sınıf ve branş öğretmeni ile birlikte yürütülür. Öğrencilerin problem çözme, farklı düşünme becerilerini geliştirmek ve muhakeme yeteneklerini artırmak hedeflenir.
 • Ders içeriğine uygun etkinlikler teknoloji ile desteklenir. 

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®