Okullarımızda, matematik derslerinde öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak akademik mükemmelliğe ulaşması hedeflenir.

  • Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi amacıyla 4. sınıflarda “Ayın Sorusu” etkinliği düzenlenir.
  • Branş öğretmeni tarafından yürütülür. Öğrencilerin problem çözme, farklı düşünme becerilerini geliştirmek ve muhakeme yeteneklerini artırmak hedeflenir.
  • Ders içeriğine uygun etkinlikler teknoloji ile desteklenir.