Görsel Sanatlar

Sanatla iç içe eğitim İELEV’de

Görsel Sanatlar dersinin amacı, öğrencilerin algı birikimini ve hayal gücünü  geliştirerek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak sağlamak, farklı teknikler ile elde edilen sonuçların etkilerini hissettirmek, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe ederek doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, öğrencinin her alanda kullanacağı yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak, kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma, beceri ve alışkanlıklarının kazandırılmasına rehberlik etmektir.

İELEV Okulları Görsel Sanatlar dersinde, görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modeli uygulanır. Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile, bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.

İyi bir sanat eğitimi programı ise çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanır. Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun olarak belirlediğimiz kültür politikamız ve çalışmalarımızdan örnekler;

İELEV Okullarında öğrencilerimiz,

  • Sanatı severler ve tanımlayabilirler.
  • Sanat terimlerini bilirler. 
  • Sanat akımlarından Empresyonizm, Kübizm, Sürrealizm, hakkında genel bilgiye sahiptirler. 
  • Birinci sınıftan başlayarak sekizinci sınıfın sonuna kadar belli başlı ressamlardan bazılarını tanır sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır. 
  • Araştırmacıdır ve sanat etkinliklerini ve güncel sanat haberlerini takip ederler. 
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler. 
  • İstanbul'daki müzelerden, sergi ve bianellerden bir kısmını gezmişlerdir
  • Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

Bu bağlamda İELEV Okullarında çevresine, duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen, sanata ve sanatçıya saygı duyan bireyler yetiştirmek hedeflenir.