Yabancı Dil Eğitimi

Okullarımızda Türkçe ve Almanca dersleri eşgüdümlü planlarla işlenir. Disiplinler arası işbirliğiyle üretilen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir. Programımız, Avrupa ortak dil kriterleri çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarındaki dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz, dil düzeylerini uluslararası geçerliliği olan sınavlarla belgelerler.

Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerimize, ağustos ayı boyunca üç haftalık bir Almanca eğitimi sunuyoruz. Bu ihtiyaç doğrultusunda eğitimlerimizi eğitim- öğretim yılı boyunca sürdürüyoruz.

Ana sınıflarında yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır.

1., 2., 3 ve 4. sınıflarda oluşturulun gruplarla haftada 12 ders saati Almanca eğitimi verilir.

4. sınıflarda haftada ortalama 12 saat Almanca dersi işlenmektedir. Bu dersler Alman ve Türk öğretmenler tarafından ayrı ayrı yürütülür. Yabancı dil öğrenimini “yaşatarak” öğretmek, öncelikli amacımızı oluşturmaktadır. Bunun için düzenlediğimiz öğrenci değişim programları, Almanya’da gerçekleştirilen yaz ve kış okullları, tiyatro, yaratıcı yazma-okuma yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

İkinci Yabancı Dil: İngilizce

İELEV Okullarında 1. sınıfta başlayan İngilizce derslerindeki amacımız, öğrenci merkezli bir ortamda ders sevdirerek bütüncül metot kullanarak, etkinliklerle öğretmektir.

Okullarımızda 1. sınıflarda 2 saat, 2. sınıflarda 3 saat, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda 4 ve 8. sınıflarda 3 saat İngilizce ders yapılmaktadır. Yabancı dil öğrenirken başlıca amacımız, edindikleri okuma, yazma, dinleme, konuşma ve okuduğunu anlama becerileri ile öğrencilerimizin zihinsel faaliyetlerini geliştirmektir.

Öğrencilerimiz A1 seviyesi ile başlamakta ve A2-B1 seviyelerinde mezun olmaktadır. Bu çalışmalarımız dilin kültürel yapısı göz önüne alınarak kültürler hakkında olumlu düşünce ve anlayışı yerleştiren çalışmalarla öğrendikleri dili geliştirmeye yönelik olarak sürdürülmektedir. Yabancı dil, kültürü ile birlikte pekiştirmek için, önemli gün ve haftalar ele alınmaktadır.

Neden İELEV’de Almanca?
Detaylar >
İngilizce
Detaylar >