Fen Bilimleri

Okullarımızda, Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerin bilim, fen, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlama, problem çözmede analitik düşünme basamaklarını kullanma, bilimsel ve bilişsel süreç becerileriyle birlikte yaşam becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne bulundurularak farklılaştırılmış öğretim teknikleri ile farklı öğrenme ortamları sağlanır. Bunun yanında düzenli yapılan laboratuvar çalışmaları, araştırma sunum çalışmaları, Fengineer (STEM) etkinlikleri, ayrıca yürütülen çeşitli projelerle öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerde belirlenmiş bir probleme bilim felsefesi ile yaklaşabilme, akademik araştırma, takım çalışmasına dahil olabilme, tasarım yapabilme, problem çözücü ürün üretebilme ve ürünü tanıtabilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir.

Bu çalışmalarımız insana ve topluma saygılı, yardımlaşma ve dayanışma bilinci yüksek, üretken, yaratıcı, araştıran ve sorgulayan, bilimsel ve analitik düşünceye sahip geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır.

4. sınıflarda Fen Bilimleri dersi branş öğretmenleri tarafından yürütülür.