Akademik Bölümler - Uygulamalar

İELEV İlkokulları 1-4 Kademesi Uygulamaları 

1,2,3 ve 4. sınıflarımızda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır. 

İELEV Okullarında ezbersiz, yaparak- yaşayarak öğrenme anlayışına uygun olarak, anaokulundan başlayarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirerek kavramalarını sağlamak, farklı eğitim-öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları amaç edinilmiştir.

1-4 seviyesinde sınıf öğretmenliğinde öğrencilerin düşünmeyi öğrenmesine destek olan bireysel çalışmalar planlanmaktadır. Çevresi duyarlı, problem çözebilen, kendini tanıyan, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilen, öz güven sahibi, girişimci, meraklı, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedef alınmıştır.

Ülkemizdeki tüm ilkokullar için geçerli ulusal eğitim uygulamalarının yanı sıra uluslararası eğitim uygulamalarından kurumsal ilkelerimize uygun olanlar eğitim çalışmalarımıza dahil edilir.  Eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran, kendi kendine öğrenen öğrenci yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak için desteklenmelerini hedefler. Öğrencilerimizin yetenekleri, bireysel özellikleri, öğrenme tarzları eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulur.

Öğrencilerimizin öğrenme ortamlarından öğretmenlerimizin gözetiminde eşit ve etkin faydalanmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır. Öğrencilerimizin gelişimleri ekip çalışmasıyla izlenir, çalışmalar ilgili birimlerimizin desteği ve bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

Tüm derslerimizde, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeten ve farklı zekâ alanlarını harekete geçiren eğitim teknikleri kullanılır. Sınıf içi uygulamalarda tümevarım, tümdengelim, öyküleme, işbirlikçi öğrenme, küçük grup çalışmaları ve bireysel sunumlar yapma, grup tartışması ve beyin fırtınası yapma, drama ile canlandırma, proje geliştirme, çağrışım zinciriyle düşünce geliştirerek tartışma gibi yöntemler kullanılır.

Her ders için MEB tarafından önerilen ders kitapları, çalışma kâğıtları kullanılır. Gereksinime göre, ders içeriğini zenginleştirmek için kazanımlarla ilişkilendirilmiş video izletme, sunular kullanma, görsel ya da karikatür yorumlama, kitap inceleme ve yaratıcı yazma çalışmaları, gazete ve dergi yazıları üzerine tartışma gibi etkinliklere başvurulur. Her sınıf içinde yer alan teknolojik donanım ile eğitim ortamının zenginleştirilmesi sağlanır.

Eğitim uygulamalarımızın birer parçası olan deneysel çalışmalar, sergi ve müze gezileri, şehir içi ve şehir dışı gezileri, yaşam becerisi kampları, yazar söyleşileri, münazara, panel ve yarışmalar, konser ve tiyatro etkinlikleri öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini destekler. Kulüp çalışmaları, toplum hizmetleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları, kampanya ve projelerimiz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişimine katkıda bulunur.