IB - GIB Üniversite Yaklaşımları

GIB Diploması

GIB Diploma Programını başarı ile tamamlayan İELEV Özel Lisesi öğrencilerimiz, Dünya’nın en saygın üniversitelerine girme şanslarını arttırırlar. GIB Diploma Programı, kültürler arası anlayış ve saygıyla, iyi, barışçıl bir dünya yaratmaya yardım eden araştırmacı, bilgili, özgüveni yüksek, süreçlere farklı bakan, meraklı, analiz ve sentez becerileri gelişmiş kritik düşünen genç insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Bu nedenle IB programı, felsefesi gereği hayata hazırlayan bir eğitim sistemidir. IB Eğitim Müfredatı kazanımları, öğrencilerde farklı bakış açısı gelişimini, yaratıcı ve özgün düşünmelerini sağlar. Akademik ve sosyal olarak çok yönlü bir içeriği olan program, Dünya’daki birçok üniversite tarafından bu eğitim felsefesinden dolayı kabul görmektedir. Öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlayan Uluslararası standartlardaki IB Diploma programına devam eden ve eğitimlerini tamamlayan öğrenciler İELEV Özel Lisesi öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması (GIB Diploması) olmak üzere iki diploma alarak mezun olurlar.

ÜNİVERSİTELERİN IB ve GIB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2018-2019)

Türkiye’deki hemen hemen tüm vakıf üniversiteleri IB Diploması puanına göre burs sağlamaktadırlar. Türkiye’de burs sağlayan üniversitelerden bazıları şunlardır:

IB Diploması kabul eden Türkiye’deki üniversiteler tablosu için tıklayınız.

IB/ GIB VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ

GIB Diploma Programı Türkiye ve dünyadaki bilimsel saygınlığı yüksek birçok üniversiteye hazırlık niteliğinde akademik bir programdır ve tüm dünyada kabul gören bir orta öğretim diplomasıdır. Öğrenciler GIB Diplomaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını arttırırlar. Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere GIB öğrencileri her zaman kabullerinde rakiplerine göre daha şanslı konumda olurlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, GIB diploması alan öğrenciler üniversite sırasında ve sonrasında diğer öğrencilere göre çok daha yüksek başarı ve yaşam kalitesine sahip oluyorlar. Aldıkları eğitim ile çevrelerine her anlamda daha fazla katkı sağlıyor, sosyal anlamda daha fazla kabul gören bireyler oluyorlar. GIB diploması alan öğrencilerin iletişim, araştırma, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri diğer adaylara göre anlamlı bir fark arz ettiği için, dünyadaki üniversiteler kabullerinde IB öğrencilerine daha fazla yer veriyorlar.

GIB öğrencileri ayrıca, İngilizce’yi ve Almanca’yı gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için ilgili dil sınavlarından yüksek başarı elde ediyorlar.

Bununla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bir kısım üniversiteler IB Diploma Programı kapsamında alınan ‘HL (Yüksek seviye) Language B - Dil Edinim dersindeki öğrenci notuna göre öğrencilerin bilgi ve becerilerini yeterli görebilmekte ve kabul etmektedir. İELEV Özel Lisesi’nde sunulan dersler için: https://www.ielev.k12.tr/tr/lise/gib/ielev-ozel-lisesi-ib-dp-gib/

Bununla birlikte çok sayıda üniversite notu 6 ve üzerinde olan HL dersleri üniversite kredisi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, doğru seçilmiş bir üniversite ile öğrenciler üniversiteyi daha kısa sürede bitirebilme olanağına sahiptirler.

Hangi üniversitelerin GIB kriterlerini kabul ettikleri, burs olanağı sağladıkları ve hangi IB derslerine üniversite kredisi olarak transfer ettikleri Yurt Dışı Danışmanlık Birimimiz tarafından izlenmektedir ve ayrıca başvuru yapılacak üniversitelerin kendi web sitelerinde de görülebilir.

GIB Diplomasını Tanıyan Ülkeler: https://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/country-recognition-statements/

GIB Diplomasını Kabul Eden Üniversiteler  Listesi:

IB tarafından güncellenen liste ve detaylara bu sayfadan ulaşabilirsiniz: 
https://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/