Okul Geliştirme Grubu

İELEV Özel Lisesinde 2018-2019 öğretim yılından itibaren kalite geliştirme ve okul geliştirme süreci başlamıştır. Okul gelişimi bu üç alanla ilgilidir:

Kurumsal gelişim, personel gelişim ve öğretim gelişimi; okul geliştirme çalışmalarının ana odak noktalarıdır ve hepsinin ana hedefi iyi bir öğretim sunmaktır.

Her yıl, tüm okul topluluğunun desteğiyle çeşitli kavramları, düzenlemeleri ve yeni gelişim hedeflerini belirleyen ve ilerlemeyi ve bunların uygulanmasını düzenli olarak optimize eden öncelikler temelinde çalışma grupları ve proje grupları oluşturulur.

İELEV Özel Lisesinde okul gelişim sürecinin dayanağı misyonumuz, ilkelerimiz (Leitbild) ve okul programı olacaktır. Okul geliştirme çalışmaları, okul üyelerinden oluşacak okul gelişim grubu tarafından koordine edilmektedir.

Okul Gelişim Grubu

İELEV Özel Lisesi Okul Gelişim Grubu; bir bütün olarak tüm okulun okul gelişimi ve kalite gelişim sürecinin koordinasyonu ve kontrolü için okulun önemli bir organıdır. Okul gelişim grubu tüm öğretmenlerin adına çalışır ve şeffaflık sağlar.

Okul gelişim grubu daimî üyelerden (Okul müdürleri, AQM Koordinatörü ve IB Koordinatörü) ve geçici olarak çeşitli komitelerin ve proje gruplarının temsilcilerinden oluşur.

Okul gelişim sorumlusu: Hülya Turan (AQM-Koordinatörü) hturan@ielev.k12.tr