CAS (Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet)

CAS (CREATIVITY-ACTIVITY-SERVICE)

ANA UNSURLAR:

Yaratıcılık: Fikir üretmek ve geliştirmek, kendisine ait veya yoruma dayalı bir üründe/ performansta yer almak

Aktivite: Sağlıklı bir yaşam tarzı için fiziksel çalışma

Hizmet:  Bireysel ve işbirliği içinde gerçek bir toplum ihtiyacı karşısında gönüllü olarak faaliyet göstermek.

Hizmet çeşitleri:

a) Birebir hizmet: Birebir ders verme, hayvan barınağında hizmet,vs.
b) Dolaylı yoldan hizmet: Yardım kurumunun web sitesini dizayn etme
c) Savunma: bir problem karşısında bilinç uyandıracak, halkın ilgisini çekerek eyleme geçirme: Açlık çekenler için kampanya gibi.
d) Araştırma: değişimi yaratacak bilgiyi toplama, analiz etme ve sunma. Çevre ile ilgili anket, evsizler/işsizlik hakkında röportajlar gibi

NE TÜR ÇALIŞMALAR KABUL EDİLMEZ?

Aktif olarak katılmadığınız hiçbir çalışma kabul edilmez, diğerleri ile etkileşim içinde olmamız gerekir.

Uygun görülmeyen çalışma örnekleri:

 • Basit, rutinleşmiş günlük aktiviteler
 • Müzeye, tiyatroya, sergiye, konsere gitmek gibi pasif olduğumuz aktiviteler
 • Sadece çalışmayı yapan öğrenciye fayda sağlayan iş tecrübesi
 • Kişisel ödül, maddi kazanç sağlayacağımız çalışmalar
 • Amacının belli olmadığı bağış toplama çalışmaları
 • Yaşlılar veya çocuk yuvalarındaki şu tür çalışmalar:

• Ne yapıldığının net olarak belirlenmemesi
• Yaşlılar/çocuklarla etkileşim içinde olmama

 • Yaptığımız çalışmada bizi gözlemleyip performansımızı değerlendirecek bir danışmanın olmaması

CAS DENEYİMİ VE CAS PROJESİ

CAS DENEYİMİ: Bir veya daha fazla CAS unsurunu içeren tecrübe. Bir tecrübenin amacı CAS hedeflerine/çıktılarına ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirirken kanıtlar toplamak gereklidir.

CAS PROJESİ: En az 4 hafta sürecek (araştırma ve sergileme/sunma dahil) iki ya da daha fazla CAS unsurunu kapsayan proje. Diğer öğrencilerle (tercihen IB) ya da daha geniş kesimlerle işbirliği yapmak ve CAS çıktılarına ulaşmak için çalıştığımızı gösterir kanıtlar sunmak gerekmektedir.                  

CAS’e nasıl başlayalım?

* Aktivitelerimizi 3 unsur arasında dengeli dağıtalım                                                 
* El kitapçığımızda yer alan bize yardımcı olacak formları dolduralım
* CAS danışmanımızla görüşelim, fikirlerimizi paylaşalım

ÖNEMLİ!

*Bir tecrübeyi edinirken 5 aşamadan geçtiğimizi unutmayalım. 1-Araştırma, 2-hazırlık, 3-eylem, 4-geri bildirim(yansıtma), 5-sunum aşaması. Her tecrübemiz için bu aşamaları atlamadan yerine getirmek önemlidir.
*hedef çıktılara ulaştığımızı gösterir kanıtları düzenli tutmalıyız

CAS için birkaç örnek:

Yaratıcılık:

 • Tiyatro, müzik grubu, koro, dans, robotik, seramik, fotoğrafçılık, vs.
 • Müzik aleti çalmayı öğrenmek
 • MUN/EYP/ ESU / münazara yada toplum önünde konuşma yarışmaları
 • Bir dergi veya gazete için yazma
 • Bir müzikal planlama ve yaşlılar evinde sunma
 • Okulun, yardım kuruluşunun web sitesini yapma

Aktivite:

 • Takım sporları (kampüs içinde/dışında), bireysel spor (golf, sörf, yüzme, yoga, pilates, vs)
 • Sponsorlu yürüyüş
 • Spor salonuna gitmek ve kendimiz için yeni bir programı takip etmek,

Hizmet:

 • Devlet okuluna gidip ders vermek
 • Çocuk esirgeme kurumunda, yuvalarda yardım etmek
 • Köy okuluna yardım etmek, kütüphanesini kurmak
 • Hastahane’dekilere/ yaşlılar evindekilere yeni bir beceri kazandırmak
 • Küresel boyutta yardıma ihtiyacı olanlar için çalışmak
 • İlkyardım sertifikası almak.

CAS HEDEF ÇIKTILARIMIZ

GIB CAS programını bitirdiğimizde aşağıda yer alan hedeflere/çıktılara ulaşacağız:

Güçlü yönlerimiz ve gelişecek yönlerimiz için gelişmiş bir farkındalık: Birçok kabiliyet ve becerimiz var ve daha ileriye gitmek konusundaki seçimlerimiz için farkındalığımız olmalı.

Yeni mücadelelere girişmek: Daha önce yapmadığımız bir aktivite ya da var olanın geliştirilmesi olabilir.

Planlı ve bir gruba dahil olmayı gerektiren aktivitelerde yer almak: Bu tür çalışmalar iş birliğini esas alır. Öğrencinin bir tecrübeyi planlayıp hayata geçirmesi gerekir.

Diğerleri ile iş birliği: Takım sporları, grupca müzik yapmak anaokulu çocuklarına  yardım gibi iş birliği içinde olacak çalışmalar. İş birliği ve yaratıcılık- aktivite- hizmetin uyum içinde yer aldığı en az bir proje çalışması CAS için zorunluluk.

Azimle kendini işine adama: En basit haliyle çalışmalarına düzenli katılma ve ortaya çıkan problemlerle ilgilenme.

Küresel önemi olan konularla ilgilenme: Uluslararası projelerde yer alma, küresel problemler konusunda yerel, ulusal, uluslararası boyutta katılım sağlama (örneğin çevresel konular)

Etik değerleri gözeterek davranma: Tüm CAS programı boyunca önemlidir. (örneğin spor sahasında, müzikal beste yaparken, başkaları ile olan ilişkilerimizde).Bu konuya özen gösterdiğimizi Managebac sistemine yüklediğimiz yansıtmalarda, CAS danışmanımızla gerçekleştirdiğimiz resmi görüşmelerde kanıtlayabilmemiz gerekir.

Yeni beceriler geliştirmek: Daha önce yapmadığımız bir aktivite yaparken yeni becerilerimizi fark edebilir  veya uzmanlaştığımızı görebiliriz.                                          

DEĞERLENDİRME: CAS programı not ile değerlendirilmez ancak hedef çıktılara ulaştığımızı, IB öğrenci profiline uygun bir öğrenci olduğumuzu, uluslararası fikirliliğe önem verdiğimizi yapılan 3 resmi görüşmede göstermemiz gerekir.

*1. görüşme: CAS programının ne olduğunu, hedef çıktıları, IB öğrenci profilinde yer alan özellikleri, nasıl yansıtma yapabileceğimizi anladığımızı göstermek üzere yapılır. Danışmanımız ile zaman yönetimi, planlarımız, Managebac sitesine yüklediğimiz yansıtmalar ve kanıtlarımız üzerine görüşürüz.

*2. görüşme: Program içindeki gelişimimiz değerlendirilir, CAS basamaklarını takip ettiğimizi, hedef çıktılara ne düzeyde ulaştığımızı, CAS projesini nasıl planlamakta olduğumuzu/planladığımızı görüşürü. Managebac sistemine yüklenen belgeler kanıt olarak esas alınır.

*3. görüşme: CAS çıktılarının tamamına nasıl ulaştığımız, tecrübelerimizi ve projemizi, ne ölçüde tamamladığımız, kazandığımız yeni beceriler,uluslararası fikirliliğe ne tür  tecrübelerle ulaştığımız, IB öğrenci profilindeki özelliklere hangi çalışmalarla ve nasıl ulaştığımız görüşülür. Kendi gelişimimiz hakkındaki gerçekçi geribildirim önemlidir ve Managebac sistemindeki belgeler kanıt olarak esas alınır. 

CAS çalışmalarımızla ilgili Managebac sistemine düzenli geribildirim ve kanıt koymak gerekir.
CAS danışmanımız ile düzenli görüşme sağlanmalıdır.

Danışmanımız ile görüşmelere gitmemek, toplantılara katılmamak, geri bildirim (yansıtma) yapmamak, ilgili kanıtları toplamamak programda geri kalmamıza sebep olur ve sonuçta IB diplomamızı alamayız.

CAS EYLEM PLANI

 • CAS kitapçığının tamamını dikkatlice okumalıyız (10. Sınıf sonunda verilir).
 • CAS Koordinatörünün sunum toplantısına katılmalıyız
 • CAS çalışmaları ve CAS grup projesi için yapabileceklerimizi düşünmeli, fikir üretmeliyiz.
 • Kişisel gelişim için hedeflerimizi belirlemeliyiz
 • Kendimize ait CAS eylem planı oluşturmalıyız (Bunlar için yardımcı olabilecek formlar CAS kitapçığında mevcuttur)
 • CAS danışmanımızı bulmalı, plan ve hedeflerimizi paylaşmalıyız. (Karar verme sürecinde aktif olmalıyız)
 • Her bir tecrübe için başlamadan teklif formumuzu vmanagebac sistemine yüklemeli danışmanımızın onayını almalıyız. Ardından ön yansıtmamızı sisteme yüklemeliyiz.
 • Planladığımız tercübeyi/projeyi gerçekleştirmeli ve bu süreçte neleri deneyimlediğimizi, ne tür zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi, yolunda gitmeyen şeyleri, duygu ve düşüncelerimizi, tecrübemizin TOK ile bağlantısını vs yansıtmalarımıza dahil etmeliyiz. Bu tecrübeyle ilgili kanıtları da sisteme yüklemeliyiz.

CAS’in TOK ve Akademik dürüstlük ile ilgisi

** TOK’in amacı, bizim insana ait zengin ve farklı bilginin keyfine varmamızdır

** CAS ‘in amacı, bu keyfi tecrübe ederek almamızdır.

** Her ikisi de bizden bilgiyi analiz etmemizi, genellemeleri sorgulamamızı ve kendi fikirlerimizi oluşturmamızı bekler.

Akademik dürüstlük / etik değerleri gözetme:

İntihal yasaktır (fikirlerin sunumu, sözler ve diğer inanların çalışmaları).

Çalışmanın çoğaltılması yasaktır (bir ödev için yapılan çalışmanın başka bir ödev yerine de verilmesi gibi).

Her türlü suiistimal yasaktır. 

Aldığımız kararlarda, sergilediğimiz davranışlarımızda etik değerleri gözetmeli, insanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermeli, canlılara karşı sevgi ve saygıyı ön planda tutmalı, aksi davranışlarda ise davranışlarımızın sonucuna katlanmamız gerektiğini bilmeli, bunun sorumluluğunu almalıyız.      

İELEV’de CAS ÇALIŞMALARI

Okulumuzun 11 ve 12. Sınıfındaki öğrencilerimiz IB programı kapsamında CAS (yaratıcılık, fiziksel aktivite, sosyal sorumluluk) çalışmaları yapmaktalar. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin de CAS programına aşinalık kazanmaları, kendilerini geliştirmeleri ve yardıma ihtiyacı olanlara destek olarak dayanışma bilincini geliştirmeleri için Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı uygulamaktayız.

Tüm öğrencilerimizde bu tür çalışmaların bir alışkanlık halini almakta olduğunu görmekten mutluyuz.

CAS bağlamında yapılan farklı branş derslerinde yaptığımız hatta her yıl gerçekleştirerek gelenekselleştirdiğimiz çalışmalar da bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları:

 • 2021- Sponsorlu Bağış Yürüyüşü - Türkiye Otizm Vakfı
 • 2022- Sponsorlu Bağış Yürüyüşü - TEMA
 • 2022 - Engelli Hayvanlar için Yürüteç Projesi
 • 2022 - Nijer’e Kitap Bağışı
 • 2022 - Okulumuzdaki Kedilerin Kısırlaştırılması
 • 2022- Ayrımcılığın Gözünün İçine Bakmak Kamp Çalışmaları
CAS Hedef Çıktıları
Detaylar >
Vakıf Yardım ve Dernekler
Detaylar >