Ölçme & Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, kurumun vizyon ve misyon beyanlarının içeriği dikkate alındığında, İELEV Lisesi'nde öğretme ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun, IBO tarafından tanımlanan standartta olup, IB Öğrenen Profillerini özümsemiş, dünya vatandaşı olmak için gerekli beceri ve yeteneklerle donatılmış, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Sonuç olarak, değerlendirmeye IB-DP'nin felsefesini ve hedeflerini yansıtacak şekilde yaklaşılır. Hem IBO'da hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan yönetmelik ve prosedürlere bağlı olarak gerekli değişiklikler yapılır.

Amaç

İELEV Lisesi'nde yapılan değerlendirme, öğrencilerin güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmeyi amaçlar. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve IBO tarafından belirlenen daha ileri standartlara ve hedeflere ulaşmak amacıyla öğrencileri geliştirmek için öğretmenlerin daha ayrıntılı planlama yapmasına yol açar.

Prensipler

 • Değerlendirme, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve IBO tarafından yayınlanan öğrenme çıktılarına ve hedeflerine dayalıdır. Öğretmenler, bu hedefleri ve sonuçları her akademik yılın başında tüm öğrencilere ve velilere açıklar.
 • Değerlendirme şeffaf ve adil olmalıdır. Ek olarak, programın amaçlarını karşılamak ve her öğrencinin belirtilen öğrenme çıktılarına ve hedeflerine ulaşmak için öğrenme yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılmalıdır.
 • Değerlendirme süreci boyunca, tüm öğretmenler öğrencilerin farklı geçmişlere, farklı öğrenme tarzlarına ve ihtiyaçlara sahip olduğu konusunda hemfikirdir.
 • Değerlendirme süreci ölçüt referanslıdır, yani tüm değerlendirme önceden öğrencilerle paylaşılan önceden belirlenmiş standart ölçütlerle yapılır.
 • Değerlendirme hem biçimlendirici (öğrencilerin bilgilerini ve anlayışlarını ölçmek ve öğrencilerin öğrenmelerini düzenli olarak izlemek için kullanılır ve buna göre gerekli ayarlamalar yapılır) hem de özetleyicidir (bir öğretim biriminin veya kavramın sonunda,  öğrencilerin amaçlanan sonuçlara ve hedeflere ne ölçüde ulaşabildiklerini değerlendirme amacıyla verilir).
 • Değerlendirme sürecinde ödevler, sunumlar, projeler, portfolyolar, küçük testler, incelemeler ve sınavlar gibi kapsam ve sıra belgelerindeki öğrenme çıktıları ve hedefleriyle uyumlu çeşitli uygun ve ilgili değerlendirme araçları ve görevleri kullanılır.
 • Öğrencilere, öğrenmelerini ve anlamalarını geliştirmelerini sağlamak için başarı düzeyleri hakkında anında ve sürekli geri bildirim verilir.
 • Tüm öğrenciler, öz-değerlendirme ve akran değerlendirme fırsatlarıyla değerlendirme sürecine katılmaya teşvik edilir.
 • Değerlendirmeye ilişkin belge ve kayıtlar tutulur ve düzenli olarak uygun ortamlar aracılığıyla veli ve öğrencilerle paylaşılır.
 • Yukarıda belirtilen değerlendirme süreci ve ilkeleri, İELEV Özel Lisesi Akademik Dürüstlük ilke ve prosedürlerine uygundur.

Değerlendirme Sürecinde Öğretmenlerin Sorumlulukları

İELEV Özel Lisesi'ndeki tüm öğretmenler değerlendirme sürecinde aşağıdaki sorumluluklara sahiptir. Zorunluluklar:

 • IBO ve Ulusal Eğitim Bakanlığı'ndaki değerlendirme prosedürlerinde meydana gelen değişiklikleri takip etmek,
 • her derste hem sınıf içi hem de sınıf dışı performanslarda geçmiş IB sınavlarının not şemalarını tanıtmak,
 • kapsam ve sıralama dokümantasyonundaki öğrenme çıktılarını göz önünde bulundurarak değerlendirme görevlerini planlamak ve tasarlamak,
 • öğrencilerinin tüm değerlendirme süreçlerinin doğru bir kaydını tutmak,
 • öğrencileri kendilerini geliştirmeye teşvik edecek, düzenli olarak anında sözlü ve/veya yazılı geri bildirim vermek,
 • öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme etkinliklerine katılmaları için fırsatlar yaratmak,
 • değerlendirmede farklı öğrenme stillerine saygı duymak ve bunların farkında olmak,
 • öğrencilerin farklı öğrenme stillerini, geçmişlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli ortak değerlendirme araçları ve görevleri geliştirmek için meslektaşları ile iş birliği ve koordinasyon,
 • öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ve farklı değerlendirme görevlerini iyileştirme yollarını geliştirmek için değerlendirme verilerini diğer öğretmenlerle analiz etmek ve karşılaştırmak,
 • değerlendirme sonuçlarının analizinden elde edilen verilere bağlı olarak öğretim stratejilerinde yeni planlamalar ve düzenlemeler yapmak,
 • öğrencileri İngilizce Cambridge Üniversitesi KET, PET, FCE sınavları, IELTS ve TOEFL ve Almanca DSD1 ve DSD2 sınavları gibi uluslararası standart testlere hazırlamak,
 • IB-DP tarafından yayınlanan sınavları ve not şemalarını takip etmek ve değerlendirmede öğrencileri buna göre yönlendirmek,
 • ilgili tarafları, değerlendirme sonuçları ve öğrencilerine verilen geri bildirimler hakkında bilgilendirmek.

Değerlendirme Sürecinde Öğrencilerin Sorumlulukları

İELEV Özel Lisesi'ndeki tüm öğrenciler değerlendirme sürecinde aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.

Bu süreçte gerekenler:

 • değerlendirmede bağımsız düşünebilme ve çalışabilme,
 • verilen herhangi bir yazılı/çevrimiçi değerlendirmenin son tarihlerini tanımak
 • tüm değerlendirme süreçlerinde Akademik Dürüstlük Politikasına bağlı kaldıklarından emin olmak,
 • öğretmenlerinin geri bildirimlerini ve değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak kendilerini geliştirmeye yönelik ayarlamalar yapmak,
 • branş öğretmenlerinden kişiselleştirilmiş geri bildirim istemek,

Değerlendirme Sürecinde Velilerin Sorumlulukları

İELEV Özel Lisesi'ndeki tüm veliler değerlendirme sürecinde aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • öğrencilere ideal öğrenme ve çalışma ortamını sağlamak,
 • değerlendirme sürecinin gerekliliklerini yerine getirmek için okul personeli ile iş birliği yapmak

Değerlendirme Sonuçlarının Kaydedilmesi ve Paylaşılması

 • Değerlendirme görevlerinin tüm sonuçları ilgili okul personeli tarafından yazılı ve çevrimiçi olarak saklanır.
 • Velileri öğrencilerin değerlendirme sonuçları ve ilerlemeleri hakkında bilgilendirmek için akademik yılda iki kez düzenli veli-öğretmen toplantıları yapılır. Ayrıca velilerle haftalık olarak yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır.
 • Öğrencilere her dönem sonunda bir karne verilir; yani toplamda dört adet olacaktır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki notlandırma, GIB not sisteminden farklıdır. Bu nedenle, GIB notlarına dönüştürülmezler ve karnelerdeki değerlendirme sonuçlarının not sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Ayrıca öğrencilere 11. ve 12. sınıflarda IBO konu kılavuzlarındaki unsurlar dikkate alınarak GIB karnesi de verilmektedir.