Coğrafya, yeryüzündeki doğal oluşumları ve bunları belirleyen süreçleri açıklaması bakımından fen bilimleri içinde yer alırken toplumsal, kültürel ve ekonomik süreçleri açıklaması bakımından bir sosyal bilim niteliği taşır.

Günümüz dünyasında artık coğrafya eğitimi yeni teknolojiler arasında temelli öğrenim, problem çözmeye yönelik eğitim, standart temelli öğretim programları ve sürdürülebilirlik eğitimi gibi yaklaşımlarla bir canlanma ve gençleşme sürecini yaşamaktadır.

Okulumuzda coğrafya dersleri; coğrafya eğitimi ile ilgili yapılan son çalışmalar, teknolojinin coğrafya derslerine adaptasyon yeteneklerin geliştirilmesi, görselliğe, yerinde öğrenmeye dikkat edilerek gerçekleştirilir. Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına çevre, doğa, kültür ve vatandaşlık bilincini geliştirmelerine yardımcı olunur.