Grup 4- Biyoloji

IBDP Biyoloji (Almanca – HL /SL)

Dersin tanımı ve amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Biyoloji hayatı anlatan bilim dalıdır. Yaşamla ve canlılarla uğraşan, yapılarını, işlevlerini, ilişkilerini, yaşayan ve cansız çevreyi, değişimlerini ve çeşitliliğini inceleyen bir bilimdir.

Bu yüzden biyolojideki birçok farklı alanda kaynak sonsuzdur. DP'de Biyoloji okuyan öğrenciler, bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrenirler. Öğrenciler bu derste bilimsel yöntemlerin çeşitlerini, araştırma metotları tasarlamayı, veri toplamayı, becerilerini geliştirmeyi, sonuçları analiz etmeyi, iş birliği yaparak değerlendirmeyi ve bulgularını paylaşmayı öğrenirler.

DP biyoloji dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular
(Temel)
Seçmeli Konular (4 konu içinde 1 tane seçer)
1. Hücre Biyolojisi 1. Nörobiyoloji ve Davranış
2. Moleküler Biyoloji  2. Biyoteknoloji ve Biyoinformatik
3. Genetik 3. Ekoloji ve koruma
4. Ekoloji 4. İnsan fizyolojisi
5. Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik  
6. İnsan fizyolojisi Uygulama Şeması
  Öngörülen ve diğer uygulamalı çalışmalar
Ek HL Konuları Bireysel Araştırma
7. Nükleik Asitler Grup 4 Projesi
8. Metabolizma, Hücre Solunumu ve Fotosentez  
9. Bitki Biyolojisi  
10. Genetik ve Evrim  
11. Hayvan Fizyolojisi  


Değerlendirme bilgileri:

Dış Değerlendirme SL:

Paper 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 1sa 15dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Paper 3:  Süre: 1s / Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Dış Değerlendirme HL:

Paper 1:  Süre: 60dk / Ağırlık: 20% / Not: 40
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 2sa 15dk / Ağırlık: 36% / Not: 72
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Paper 3:  Süre: 1s 15dk/ Ağırlık: 24% / Not: 45
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

İç Değerlendirme SL ve HL:

Bireysel Araştırma     
Süre: 10 saat / Ağırlık: 20% / Puan: 24
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)