Değerlerimiz

İELEV Okulları öğrenci, öğretmen ve çalışanları “odak noktasında kurucularımızın mezun olduğu İstanbul Erkek Lisesi eğitim modelinde yer alan evrensel değerlere sahip öncü insanlar yetiştirme” vizyonu doğrultusunda, aşağıdaki değerlere sahip olarak fark yaratırlar;

  • Akademik Mükemmellik: Yeteneklerin keşfine, sosyal ve akademik becerilerin geliştirilmesine, öğretmen ve eğitim-öğretim programlarının kalitesine, bağımsız ve analitik düşünceye önem verilir.
  • Saygı: İnsana saygı ve bu bağlamda dil, din, kültür gibi farklılıklara saygı esastır. İnsan emeğinin değerine saygı gösterilir, içinde yaşadığımız çevreye saygılı, doğa ve sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirilir.
  • Çağdaşlık: Bilimselliği odak noktasında tutan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleri olan demokrasi ve laikliğe bağlı, başkalarını düşünen ve başkalarına katkıda bulunan, toplumsal bilince sahip, yabancı dil ve kültür donanımına sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirilir.
  • Kurucularımızın yaşattığı Sarı Siyah Bilinci (Duygusu/Ruhu): Arkadaşlarına, kuruma bağlılık ve yardımlaşmayı içeren vefa ve dayanışma değerlerine önem verilir. Mücadele ruhuna sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş, adalet kavramını özümsemiş, sorgulama ve yüzleşme cesaretine sahip fertler yetiştirilir. Yapılan eğitim faaliyeti sırasında genç bireylere ekip çalışması öğretilir.