Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) bölümü, öğrencilerimizin ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin Türk ve dünya edebiyatını en üst düzeyde tanımalarını ve her iki edebiyattaki yapıtların en seçkinlerini düzeylerine göre okuyup yorumlayabilmelerini beklemekteyiz. Bu bağlamda her öğrencimiz her yıl en az beş yapıtı okuyup PowerPoint, Keynote, Prezi gibi programlar yardımıyla sunumlar yapar; yapıtlar hakkındaki tezlerini yazar; görsellerle –maket, fotoğraf, kısa film- okudukları yapıtlar arasında ilişki kurar; ses kaydı ya da görüntü kaydıyla yapıt hakkındaki görüşlerini ifade eder.

TDE bölümü, kitap inceleme çalışmalarının yanı sıra sanat ve edebiyat dünyasından davet edilen konuklarla yapılan söyleşiler, temalı geziler, sosyal sorumluluk projeleri gibi seçkin etkinlikler ile öğrencilerimizin dünyasını zenginleştirmeye çalışmaktadır.

TDE bölümü olarak, öğrencilerimize:

 • Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı ve saygılı yetişme,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıma,
 • Dil yetkinliğini kazanma,
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini artırma,
 • Sanata ve sanatçıya entelektüel açıdan yaklaşabilme,
 • Sanat ve edebiyat estetiği kazanma,
 • Toplum içinde kendini iyi ve doğru ifade edebilme,
 • Analiz ve sentez gücü kazanma,
 • Edebiyat ile diğer sanat ve bilim dalları arasında ilişki kurabilme,
 • Çevrelerinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlı bireyler olma,
 • Yaratıcı okuma ve yazma yeteneği kazanma,
 • Kültür ve sanat etkinliklerinin iyi bir izleyicisi olma,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilme,
 • Çevreyi gözlemleyip edebi yapıtlarla bağlantı kurma özelliklerini kazandırmayı amaçlarız.

Yaşar Kemal Projesi https://www.ielev.k12.tr/tr/lise/egitim-ve-ogretim/akademik-bolumler/turk-dili-ve-edebiyati/zamanin-izinde-yasar-kemal/

Zamanın İzinde Yaşar Kemal

Benim kitaplarımı okuyanlar, cümle kötülüklerden arınsınlar. Yaşar Kemal

Detaylar >