Tarih derslerimizde: Tarih üzerine düşünmek… düşündürmek… doğru bildiklerimizi sorgulamak… sorgulatmak…amacındayız.

Tarihî belgeler üzerinden farklı bakış açılarının okunması, incelenmesi ve tartışılması üzerine tasarladığımız derslerde; tarihsel olayların tüm siyasal, toplumsal, kültürel boyutlarıyla yorumlama becerilerinin gelişmesi için seçilen makale ve belgesel vb. kaynakların kullanılmasıyla yapılacak olan inceleme-araştırma ödevleri ile eleştirel okuma becerisini geliştirmek temel hedeftir.

Derslerimizde; öğrencilere bilimsel okur-yazarlık becerisiyle donatmak için farklı tarihsel metin ve görsellerin analizini yaptırarak tarihsel empati üzerinden nesnel tarih bilincine ulaşmalarını sağlayan, şimdinin tarihinin de yazılabileceğini gösteren projeler tasarlatılmaktadır.

Tarih derslerimizde entelektüel birikime sahip, tarih bilincine sahip, geçmişi bilerek geleceğe ilerleyen genç tarihçiler yetiştirme çabasındayız.