Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik - PDR

İELEV Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak gelişimsel ve önleyici bir yaklaşımı benimsiyoruz. Her bireyin benzersiz olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin kendilerine ve dış dünyaya ait farkındalıkları gelişmiş, güçlü ve geliştirmeleri gereken yönlerinin farkında olan, problem çözme becerisine sahip, özdenetimi yüksek, hedefleri olan ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçebilen bireyler olmaları için eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda bireysel ve/veya grup çalışmaları yürütülmektedir.

GIB ve üniversiteye hazırlık sürecinde, ilgi ve hedefleri doğrultusunda ders ve meslek seçimlerinde destekleyici ve motive edici bireysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrencinin IB sürecindeki performansını göz önüne alarak aile, okul ve yurt dışı eğitim danışmanımız ile iş birliği içinde sürdürülmektedir. 

Aile, okul ve öğrenci arasındaki iletişim ve bilgi aktarımında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi etkin rol almaktadır. Öğrencinin ve ailenin çocuğu ile ilgili gerçekçi hedefler koyması ve öğrencinin GIB sürecinde bunları gerçekleştirmesinde destekleyici bir görev üstlenmektedir.

Ebeveynlere yönelik olarak da bireysel görüşmeler, grup etkinlikleri ve seminerler gibi birçok çalışma gerçekleştirilir. Bunlara ek olarak Okul Aile Birliği ile iş birliği içerisinde öğrencilerin gelişimlerini destekleyen ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çalışmalar planlanır.

Yıl içerisinde yapılan örnek çalışmalar aşağıda açıklamaları ile belirtilmiştir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrenci tanıma çalışmaları; öğrencilerin kişilik özelliklerini, psiko-sosyal gelişimlerini, yeteneklerini,  ilgi alanlarını ve mesleki yatkınlıklarını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır.

Liseye yeni kayıt olan öğrencilerin okul işleyişine ve akranlarına uyum sağlayabilmeleri için sene başında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin liderliğinde çeşitli oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilir.

Yıl içerisinde çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendilerini tanımalarına, iç dünyaları ve hedefleri ile ilgili farkındalık kazanmalarına yardımcı olacak çeşitli çalışmalara yer verilir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Yıl içerisinde her sınıf seviyesinin yaş düzeyine uygun olarak çeşitli içerikte sınıf rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.  Zaman yönetimi, motivasyon, akran ilişkileri, meslek seçimi, sınır belirleme, kariyer planlama vb. çalışmalar; öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanır.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin duygularını tanımaları, içinde bulundukları gruba ve topluma uyum sağlayabilmeleri, çeşitli durumlar karşısında uygun çözümler üretebilmeleri, iç dünyalarıyla uyumlu sağlıklı kararlar verebilmeleri gibi konular yıl içerisinde gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Akademik Başarı

Öğrencileri kişisel hedef belirleyebilme, organize olabilme, zamanı etkili ve verimli kullanabilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon geliştirebilme gibi konularda destekleyerek akademik performanslarını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Bu çalışmalardan bazıları:

 • İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri
 • Bilişsel Testler
 • Motivasyon Toplantıları
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Zaman Yönetimi
 • Verimli Ders Çalışma Seminerleri

Öğrencilerin, kişisel kariyer yolculuklarında kendilerini tanıma, ne istediklerini fark etme, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştirilir:

 • Meslek uzmanları ile söyleşiler
 • Kariyer Yolculuğu Meslek Tanıtım Günleri
 • “Yurt Dışında Öğrenci Olmak” konulu panel
 • Üniversite gezileri
 • Bölüm tanıtım çalışmaları
 • Üniversiteye hazırlık
 • Üst sınıf deneyim paylaşım toplantıları

Öğrencilerin lise mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla sürdürülen çalışmalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Üniversitelere giriş sistemlerinin tanıtımı
 • Öğrenci başarı grafiği değerlendirme
 • Motivasyon toplantıları gerçekleştirme
 • 12. sınıflara yönelik motivasyon kahvaltısı organizasyonu
 • Sınav kaygısı ile baş etmeye yönelik çalışmalar
 • Üniversite ve bölüm tercihlerin oluşturulması 

Pedagoji Okulu

Yıl boyunca, haftalık olarak tüm velilere yönelik çeşitli konular, farklı uzmanlar tarafından seminer formatında gerçekleştirilir.

Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB)

Öğrencilere kariyer yolculuklarında destek vermek amacıyla Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Mesleki seçim çalışmalarının yanı sıra öğrenci, veli ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı içerikte seminerler de düzenlenmektedir.