IBDP Kimya (Almanca – HL /SL)

Dersin tanımı ve amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Kimya dersi, deney bilimleri olan 4. grup altında sınıflandırılır. IB Diploması yüksek seviye Kimya Kursu, akademik öğrenme ile pratik ve araştırma becerilerinin kazanılmasını birleştirir. Kimya dersi, deneysel becerilerin gelişimini, matematiksel becerilerin kullanımını ve bilgi teknolojisi becerilerinin geliştirilmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bunun dışında öğrenciler, bilim adamlarının kimya dersleriyle nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu bilmelidirler.

DP Kimya dersinin amacı, öğrencilere aşağıdaki olanakları sunmaktır:

  1. Küresel bağlamda bilimsel çalışmaların ve yaratıcılığın teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar aracılığıyla takdir edilmesi
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve tekniklerin edinilmesi
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve tekniklerin uygulanması
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisini geliştirmek
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili işbirliği ve iletişimin gerekliliği ve değeri konusunda eleştirel bir farkındalığın geliştirilmesi
  6. Güncel teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere deneysel ve araştırmacı bilimsel becerilerin geliştirilmesi
  7. Bilimsel çalışmalarda 21. yüzyılın iletişim becerilerini geliştirmek ve uygulamak
  8. Bilim ve teknolojiyi kullanmanın etik sonuçları hakkında küresel bir vatandaş olarak eleştirel olmak
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında anlayış geliştirmek
  10. Bilimsel disiplinler arasındaki ilişkilerin ve diğer bilgi alanlarına etkilerinin anlaşılması.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular (Temel) Ek yüksek seviye (AHL)
1. Stokiyometrik İlişkiler 12. Atomun Yapısı
2. Atomun Yapısı 13. Periyodik Tablo- Geçiş metalleri
3. Periyodiklik 14. Kimyasal Bağ ve Yapı
4. Kimyasal Bağ ve Yapı 15. Enerji / Termokimya
5. Enerji / Termokimya 16. Kimyasal Kinetik
6. Kimyasal Kinetik 17. Denge
7. Denge 18. Asitler ve Bazlar
8. Asitler ve Bazlar 19. Redox Süreçleri
9. Redox Süreçleri 20. Organik Kimya
10. Organik Kimya 21. Ölçüm ve Analiz
11. Ölçüm ve Veri işleme  
   
Seçmeli Konular   
(dört seçenekten birinin seçilir) Uygulama Şeması
A. Malzemeler Öngörülen ve diğer uygulama faaliyetleri
B. Biyokimya Bireysel araştırma (dahili olarak değerlendirilir)
C. Enerji Grup 4 Projesi
D. Tıbbi Kimya  
   


Değerlendirme Bilgileri:

Dış Değerlendirme SL:

Paper 1:   Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Puan: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:   Süre: 75dk / Ağırlık: 40% / Puan: 50
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Paper 3:   Süre: 60dk/ Ağırlık: 20% / Puan: 35
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

Dış Değerlendirme HL:

Paper 1:   Süre: 60dk / Ağırlık: 20% / Puan: 40
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:   Süre: 2s 15dk / Ağırlık: 36% / Puan: 95
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Temel))

Paper 3:   Süre: 1s 15dk/ Ağırlık: 24% / Puan: 45
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

İç Değerlendirme HL ve SL:

Bireysel Araştırma: Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%/ Puan: 24
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)