DP’de Öğretmeye ve Öğrenmeye Yaklaşımlar

IB diplomasında öğretme ve öğrenme yaklaşımları

“Üniversite öncesi eğitimde önemli olan ne öğrenildiği değil nasıl öğrenildiğidir. Önemli olan gerçeklerin ya da yorumların ezberlenmesi değil; yeni durumlar karşısında zihni düşünme becerisinin gelişmesi, yeni düşünme yollarının yeni gerçekleri bulmasının gelişmesidir.”

(Alec Peterson)

IB diplomasında öğretme ve öğrenmeye yönelik yaklaşımlar nelerdir?

Öğretme ve öğrenmeye yönelik yaklaşımlar tüm IB programlarının ana hedefi olan uluslararası odaklı öğrencilerin gelişimi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Uluslararası oryantasyonu hedefleyen bir eğitim „dünyanın öğrenme için en uzun bağlam olarak görülen öğrenme ortamlarının geliştirilmesine dayanır" (IB Eğitimi Nedir?, 2013).

1. Öğrenmeye yönelik yaklaşımlar

Yeterlilikleri 5 kategoriden oluşur:

2. Öğretmeye yönelik yaklaşımlar

Tüm IB programlarının altında yatan altı pedagojik ilke vardır:

* Kavramsal anlayış

Kavramlar, hem derslerde hem de disiplinler arasında önemli olan geniş, büyük organize edici fikirlerdir. (Kavram örnekleri: Nedensellik, önyargı, sorumluluk, paradigmalar, gerekçelendirme, kalıplar, varsayımlar, kanıtlar, gerçek, anlam, semboller, sonuçlar vs.)

Tüm bu kavramların ortak noktası zamansız, soyut, evrensel ve tüm bağlamlara aktarılabilir olmalarıdır. Kavramlar aracılığıyla öğrenme, öğrenmeyi öğrenciler için bireysel referans çerçevesinde “anlamlı” hale getirir ve böylece içeriğin önemli ölçüde daha derin bir anlayışını sağlar.

Olası ilişkilendirmeler kavramlar aracılığıyla ele alınır ve yeni bilgileri anlamla yükleyen bağlantılar oluşturulur. Bu şekilde uzun süreli hafıza için yeni bilgiler işlenir ve hafızada saklanır. Kavram temelli öğretim ile öğrencilerin daha yüksek düşünme yeteneği arasında yakın bir bağlantı vardır. Bu, öğrencilerin somut düşünceden soyut düşünceye geçmesini sağlar ve bilginin yeni bağlamlara aktarımını kolaylaştırır.

Araştırma odaklı çalışma ile elde edilen kavramsal anlayış

Araştırma odaklı ders planlaması her zaman içerikle ilgili, yetkinlik odaklı ve kavram temelli sorulara dayanır. Bu şekilde öğrencilerin sinerjik düşünmesi teşvik edilir ve öğrenci odaklı bir şekilde içerik, yeterlilik ve kavramsal anlayış öğretimi arasındaki boşluklar kapatılır.

*Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme

Öğrenci performansının değerlendirilmesi, hem öğrenmeyi kolaylaştırmada hem de öğrenen sonuçlarını ölçmede önemli bir rol oynar.

Özetleyici değerlendirme, ilgili konunun ders özelliklerine dayalı resmi IB kriterlerini takip eder ve bu nedenle standartlaştırılmıştır. Bu şekilde IB adaylarının performanslarının dünya çapında karşılaştırılabilirliği garanti edilir. Bu nedenle 12. sınıfın sonundaki IB final sınavları standart hale getirilir ve adaylar dünya çapında aynı sınavlara aynı anda istisnasız olarak girerler. Farklı saat dilimleri nedeniyle güney yarım küredeki IB okulları Kasım ayında, diğer okullar ise her yıl Mayıs ayında sınav olurlar. Tüm dersler için sınavlar aynı gün yapılır. Bu sınavlar, IB tarafından seçilen ve eğitilen harici sınav görevlileri tarafından değerlendirilir. Sınavlar, sınav görevlilerinin olası "bilinçsiz önyargılarının" sonuçlar üzerinde hiçbir etkisinin olmamasını sağlamak için anonimleştirilir. Buna göre sınav görevlileri adayların adlarını veya ilgili okulun adını ve yerini öğrenmezler. DP öğrencilerin belirli bir referans çerçevesinde performanslarını yansıtmalarına yardımcı olan ölçüt temelli değerlendirmeyi vurgular.

Özetleyici ve biçimlendirici değerlendirme doğası gereği birbiri ile ilişkili olsa da sınıf uygulaması için kritik olan açık bir fark vardır. Biçimlendirici değerlendirme, daha ziyade öğrencilerin öğrenme süreçlerini optimize etmek için kullanılan didaktik bir araç olarak yorumlanmalıdır. Burada öğrencilerin öğrenme süreçlerini teşvik eden öncelikle öğretmenlerin öğrencilere geribildirim verme biçimidir. Bu nedenle sağlam temellere dayanan bir geri bildirim kültürü oluşturmak tüm programın başarısı için fazlasıyla önemlidir.