İELEV ÖZEL LİSESİNDE ALMANCA EĞİTİMİ

Misyonumuza Dair:

İELEV Özel Lisesi Almanca bölümü olarak misyonumuz; öğrencilerimizin, küresel bir dünyada dil ediminin önemini ve gerekliliğini, her bir alanda yaşam felsefesiyle bütünleştirebilmelerini sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda Almanca öğrenmek, tek başına bir “amaç” olmaktan çıkmaktadır. Amacımız, İELEV Özel Lisesi öğrencilerinin hayal ettikleri ve hedefledikleri gelecek tasarılarına kavuşmalarını sağlamak, sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol üstlenebilecek gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda; donanımlı ve çağa ayak uyduran öğrenciler yetiştirmek, kapsamlı ve zorlu bir Almanca programını da beraberinde getirmektedir.

Almanca Eğitimine Dair:

İELEV Özel Lisesinde Almanca eğitiminin temeli DSD 1 (9. sınıf) ve DSD 2 (11. Sınıfın başında) sınavlarıyla GIB programlarına (11. &12. sınıf) dayandırılmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilmiş olan sistemimiz öğrencilerimizi Hazırlık sınıfında A1-A2 seviyesinden başlatarak ileri düzey olarak kabul edilen C1 seviyesine kadar getirmektedir. Uluslararası standartlar tarafından belirlenmiş olan ve dil ediniminin her bir aşamasında odak noktasında tuttuğu dört dil yeterlilikleri ise eğitim programımızın temel gereksinimlerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Duyduğunu anlama, Okuduğunu anlama, Metin yazım teknikleri ve sunum teknikleri” her bir seviyede ayrı çalışmalar ile yürütülmektedir.

Öğrencilerimizden Beklediklerimiz:

 • Almancayı etkili bir şekilde kullanmaları,
 • DSD sınavlarında başarılı olmaları,
 • Yabancı dilin getirdiği tüm avantajlardan yararlanmaları,
 • Dili, hem akademik ihtiyaçlar doğrultusunda hem de günlük gereksinimler doğrultusunda kullanmaları/kullanabilmeleri,
 • Hata yapmaktan korkmayan, kendine güvenen bireyler olarak kendilerini her ortamda ifade edebilmeleri,
 • Sorgulamaktan çekinmeyen bireyler olmaları,
 • Okumayı, araştırmayı ve bunu Almanca olarak gerçekleştirebiliyor olmaktan dolayı keyif almaları,
 • Bilginin kutsallığında öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş olmaları başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu beklentilerin yanı sıra tutumları ve söylemleriyle her türlü ortamda, İELEV Özel Lisesi ailesinin değerli bir mensubu olduğunu hisseden ve hissettiren bireylerin yetişmesini sağlayabilmek ise önemsediğimiz hususlar arasındadır.

Eğitim Öğretimde Teknoloji ve Dolmakalem kullanımına dair:

21. Yüzyıl yeterliliklerinin hem akademik hem de aktif hayatta rol alabilmesi adına Almanca bölümü teknolojinin doğru ve yerinde kullanımını desteklemektedir. Bu doğrultuda Laptop, iPad, ses kayıt, fotoğraf, video vb. araç gereçler Almanca programına dahil edilerek, öğrencilerin yabancı dil konusunda daha büyük bir şevkle çalışmaları teşvik edilmektedir.

Yeni çıkan uygulamalar takip edilmekte, dersin daha da zenginleştirilmesi için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Proje ve ödevler bir taraftan teknolojiyi desteklerken, bir diğer taraftan  klasik kullanımları (defter, dolmakalem) da önemsemektedir. Ders süresince ve ödevlerde dolmakalem kullanımının dışında hiçbir kaleme izin verilmemektedir. Bu sayede birçok öğrencinin yazısında olumlu yönde gelişmelerin olduğu zaman içerisinde gözlemlenmiştir.

Kullanmış olduğumuz metodoloji içerisindeki çok katmanlı bir yaklaşım sergiliyor olmamız bulunduğumuz çağa uygun öğrenciler yetiştirmemize olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin hatalarını kendilerinin de fark edebilmesi adına, projelerde ya da ödevlerde kontrollü bir şekilde yerine göre az müdahale ile öğrencilerin önce hatalarını kendilerinin bulmaları da çalışmalar kapsamındadır. Bu tutum öğrencilerin daha sorgulayıcı ve araştırmacı olmalarını sağlamaktadır.

Oluşturmaya çalıştığımız “akademik farkındalık” ve “akademik dürüstlük”, tüm sınıflarda özellikle üstünde durduğumuz en önemli meselelerden biridir. İELEV Özel Lisesi standardı ya da akademik format olarak adlandırdığımız bu formatın ileriki zamanlarda GIB ve üniversite eğitimlerinde oldukça faydalı olması beklenmektedir. 

Dil öğretimindeki yaklaşımlardan bazıları:

 • Ders içerikleri ile doğru orantılı ve dil yeterliliklerini pekiştirmeyi hedefleyen video çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Almanca konuşarak hazırladıkları bu videoları, sınıf arkadaşları ile paylaşmaları, değerlendirmeleri ve belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda eleştirmeleri
 • Kültür ve proje günleri kapsamında geziler düzenlenerek bu kültürel geziler sonrasında öğrencilerin Almanca sözlü ve yazılı üretimlerde bulunarak bu gezilerin değerlendirilmelerini ve ödevlerini hazırlamaları,
 • Öğrencilerin Almancayı hayatlarının içinde, eğlenerek ve keyif alarak yaşamalarını sağlamak adına seçilen uygulamalarla Almanca şarkı sözü yazarlığı ve/veya var olan bir şarkıyı öğrencinin kendine göre Almanca uyarlaması,
 • İnternet tabanlı yazılımlar sayesinde güncel konular, ödev içerikleri, video projeleri ile bağlantılı sürekli iletişim sağlanması ve proje geliştirilmeleri,
 • Her bir konu başlığı altında öğrencilerin sunum hazırlamaları, sunum tekniklerini geliştirmeleri,
 • Akademik formata uygun bir şekilde ödevlerin hazırlanması ve kendilerini bu alanda geliştirmeleri,
 • Gruplara ayrılan öğrenciler, konu özetlerini birlikte grup arkadaşları ile çalışarak görsel, işitsel ve yazınsal biçimde diğer gruplara anlatarak bu şekilde ders içeriklerini müşterek çalışma bilinciyle teatral, müzikal ve akademik anlamda pekiştirilmeleri,
 • Özel günler ile ilişkilendirilen projelerin geliştirilmesi, öğrencilerin bu günler ile ilgili farkındalıklarının Almanca ile pekiştirilmesi,
 • Yazma becerilerinin geliştirmesi için yaratıcı yazarlık çalışmaları kapsamında ders içeriklerinde bulunan “Hikâyeyi Tamamla” yöntemi ile öğrencilere bir hikâyenin girişinin verilmesi, verilen hikâyenin belirtilen kriterler doğrultusunda Almanca tamamlanması,
 • Gerçekleşen ödevlerin sınıfta ekrana yansıtılarak belirlenmiş olan kriterlerle sınıfça değerlendirilmesi ve bu doğrultuda hem yazma becerilerinin hem de eleştirel yaklaşımlarının gelişiminin sağlanması,
 • Alman Edebiyatının önde gelen isimlerinin ders kapsamında işlenmesi gibi esaslara dayanan başlıca metotlar, gözetilen temel hususlar arasında sıralanabilmektedir.