Grup 2- Dil Edinimi - İngilizce B

IBDP İngilizce B (Higher Level veya Standard Level)

Dersin tanımı ve amaçları:

IB DPDil B-İngilizce kursu, öğrencilere İngilizceyi edinme ve dil çalışmaları yoluyla diğer kültürleri anlamaları fırsatı sunar. Dil B - İngilizce, hedef dilde belli bir bilgiye ve deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmıştır.

İngilizce (HL ve SL) Dersinin amacı:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek
 • İngilizceyi çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak
 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek
 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak
 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak

Sadece HL:

 • Orijinal olarak İngilizce dilinde yazılmış iki edebi eseri anlama ve analitik becerilerini geliştirmek

Ders programı taslağı ve içeriği:

 1. Kimlikler
 2. Deneyimler
 3. İnsan Yaratıcılığı
 4. Sosyal Organizasyon
 5. Gezegeni Paylaşıyorum

Değerlendirme bilgileri:

Dış Değerlendirme SL:

 • Paper 1: çeşitli izleyiciler, bağlamlar ve amaçlarla üç görev arasından seçim. Her görev, müfredattan farklı bir temaya dayanmaktadır. Öğrenciler görevlerden birine 250-400 kelimelik bir cevap yazarlar (%25)
 • Paper 2: İki ayrı bölüme ayrılmıştır: beş temadan çıkan farklı konuları kapsayan dinleme (üç dinleme metni ve okuma (üç yazılı metin) (% 50)

İç Değerlendirme SL:

 • Bireysel Sözlü: Seçilen fotoğrafın üzerine bir sunum hazırlama. Daha sonra sunuma dayalı öğretmenle tartışma (%25)

Dış Değerlendirme HL:

 • Paper 1: Öğrencinin yazma becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç görevin birinden 450-600 kelimelik bir cevap yazarlar. Her görev, müfredattan farklı bir temaya dayanır. (%25)
 • Paper 2: Öğrencinin okuma ve dinleme becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç sesli bölüm dinler ve ders programındaki beş temadan alınan üç adet yazılı bölüm okurlar (%50)

İç Değerlendirme HL:

 • Bireysel Sözlü: Sınıfta çalışılan edebi çalışmalardan biri ile ilgili öğrenciler bulgularını ve düşüncelerini sunarlar. Bunu, beş temadan birini veya daha fazlasını edebi metne bağlayan bir tartışma izler. (%25)