IBDP Fizik (İngilizce – HL /SL)

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili İngilizce’dir.

Fizik öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlamalıdır. Bilimsel yöntem çok çeşitli biçimlerde olabilirken, bu konuları niteleyen deneysel çalışmalarla pratik bir yaklaşıma vurgu yapılır.

Fizik dersi, öğrencilerin, bilimin doğasının genel temasıyla aşağıdakileri yapmalarını sağlar:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin  etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular (95 saat)   Ek yüksek seviye konuları (60 saat)
1. Ölçümler ve belirsizlikler  9. Dalga olayları
2. Mekanik  10. Alan Bilgisi
3. Isı ve sıcaklık  11. Elektromanyetik indüksiyon
4. Dalgalar  12. Kuantum ve nükleer fizik 
5. Elektrik ve manyetizma  
6. Dairesel hareket  
7. Atom, nükleer ve parçacık fiziği  
8. Enerji Üretimi  
   
Seçmeli konular (25 saat)  Uygulamalı çalışma programı (PSOW)
A. Görecelilik  • Öngörülen ve diğer uygulamalı çalışmalar (20 saat)
B. Mühendislik fiziği   • Bireysel araştırma (iç değerlendirme-IA;
 dersin ayrılmaz ve zorunlu bir parçasıdır) (10 saat)
C. Optik  • Grup 4 projesi (iletişim ve sosyal becerilerini
 geliştirmeye yönelik, disiplinler arası ve ortaklaşa
 çalışmadır) (10 saat)
D. Astronomi


 

Değerlendirme Bilgileri:

Dış Değerlendirme SL:

Paper 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20%
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 75dk / Ağırlık: 40%
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Paper 3:  Süre: 60dk/ Ağırlık: 20%
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular ve Seçmeli SL konuları))

Dış Değerlendirme HL:

Paper 1:  Süre: 60dk / Ağırlık: 20%
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 2 ¼ dk / Ağırlık: 36%
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Paper 3:  Süre:  1 ¼ dk/ Ağırlık: 24%
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular ve Seçmeli SL konuları))

İç Değerlendirme HL ve SL:

Bireysel Araştırma   Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)