Grup 5- Matematik - Yaklaşımlar ve Analiz

IBDP Matematik (İngilizce – HL/SL)

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili İngilizce’dir.

IB-DP'nin hedefleriyle aynı doğrultuda, okulumuzdaki matematik öğretimi, 21. yüzyılda eğitimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve bu becerileri günlük yaşamlarına uygulamayı amaçlamaktadır. Diploma Programı boyunca öğretme ve öğrenmeye yönelik yaklaşımlar, öğretme ve öğrenme ortamına nüfuz eden kasıtlı stratejileri, becerileri ve tutumları ifade eder. IB öğrenen profili özellikleriyle özdeş bir şekilde bağlantılı olan bu yaklaşımlar ve araçlar, öğrencinin öğrenmesini arttırır ve Diploma Programı değerlendirmesi ve ötesinde öğrencinin hazırlanmasına yardımcı olur.

Buna göre, İELEV'deki matematik dersi, IB öğrenen profili, ATL becerileri ve uluslararası fikirlilik özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

İELEV'deki tüm matematik derslerinin IB-DP Matematik Rehberinde belirtildiği gibi amacı öğrencilerin:

  1. Matematik dersinden keyif almak,matematiğin zerafet gu¨cu¨nu¨ kavrayarak yeni bir bakış açısı geliştirmek
  2. Matematiğin dersinin doğasını,temel prensipleri yardımıyla bir anlayış geliştirmek
  3. Matematiğin farklı konularını birleştirmek
  4. Mantıklı,derin,sorgulayıcı du¨şu¨nmeyi geliştirmek,sabır ve sebatla problem çözme becerisi geliştirmek
  5. Matematiğin soyutluğu ve genelleştirmesini anlayabilmek
  6. Matematikte bir problemi farklı yollarla ..zu¨p gelecekteki gelişimlere uygulayabilmek
  7. Matematik ve teknolojinin gelişiminin birbirini etkilediğini taktir etmek
  8. Matematikçilerin yaptığı çalışmaların ve matematik uygulmalarının sonucu ortaya çıkan ahlaki,sosyal ve etik sonuçları kavramak
  9. Matematiğin evrenselliğinin ve çok ku¨ltu¨rlu¨ ve tarihsel perspektiflerinin farkındalığı ile doğrultusunda uluslararası boyut kazandırmak
  10. Matematiğin diğer disiplinlere özellikle Bilgi Kuramına katkısını taktir etmek.

Ders programı taslağı ve içeriği:

SL:

Yıl I:  Sayı ve Cebir (19s), Fonksiyonlar (21s), Geometri ve Trigonometri (25s) konuları işlenecektir. Öğrenciler ayrıca iç değerlendirme çalışmalarına ilk yıl (20s) başlar.

Yıl II:  İstatistik ve Olasılık (27s) ve Matematik (28s) konuları, İELEV Lisesinde ikinci yıl boyunca ele alınacaktır. İç değerlendirme çalışması ikinci yılın başında (10 saat) tamamlanacaktır.

HL:

Yıl I:  Sayılar ve Cebir (39s), Fonksiyon (32s), Geometri ve Trigonometri konuları işlenir (51s). Öğrenciler ayrıca iç değerlendirme çalışmalarına ilk yıl (20 saat) başlar.

Yıl II:  Olasılık ve İstatistik (33s), Analiz konuları (55s) işlenir. İç değerlendirme çalışması ikinci yılın başında (10 saat) tamamlanacaktır.

Değerlendirme Bilgileri:

Dış Değerlendirme SL:

Paper 1: Süre: 90 dak. / Ağırlık:% 40 / Puan: 80

Paper 2: Süre: 90 dak. / Ağırlık:% 40 / Puan: 80

Dış Değerlendirme HL:

Paper 1: Süre: 120dk./Ağırlık:% 30 / Puan: 110

Paper 2: Süre: 120dk./Ağırlık:% 30 / Puan: 110

Paper 3: Süre: 60 dk / Ağırlık: 20% / Puan: 55

İç Değerlendirme HL ve SL:

Matematiksel araştırma-makale:
Süre: 30 saat / Ağırlık: 20%
Bu, derinlemesine inceleme ve araştırma içeren yazılı bir çalışma.
Bir matematik alanının incelenmesi.
Her öğrenci araştırmayı bireysel olarak hazırlar.