Sapere aude!.. Aklını kullanma cesareti göster!

Felsefe dersi, öğrencinin bakış açısını geliştirmek amacıyla bilgi, bilim, varlık, ahlak, siyaset ve din alanlarında bugüne kadar ileri sürülmüş görüş ve düşünceleri, tartışmaları metinler aracılığıyla analiz ederek, kendileri ve yaşadıkları toplum ile dünya hakkında bir farkındalık oluşturmalarına çalışmaktadır.

Metinlerin analizi aracılığıyla bugünün insanları olarak dünya vatandaşı olma ve çok kültürlü, evrensel değerler üzerine düşünebilen, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet gibi kavramlar hakkında kendi bilgisini oluşturan bunun içinde sorumlu bireyler olduklarının farkında olan gençler olmalarını sağlamaktır.