• Kütüphanemiz hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • İELEV Özel Lisesinin tüm öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidir.
  • Kullanıcılar, iki hafta süreyle en fazla üç kitap ödünç alabilirler.
  • Kitap dışı materyaller (CD, VCD, DVD vb.), üç gün süre ile en fazla iki adet; süreli yayınlar (son sayıları hariç), bir hafta süreyle en fazla iki adet ödünç verilmektedir.
  • Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm fotokopi çekilerek verilebilmektedir.
  • İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
  • Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphane yönetiminin belirlediği, kaybedilen kaynağa eş değerde, bir kaynak alması istenir.
  • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, yıl sonunda kütüphaneye teslim etmeleri; kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilmesi açısından önemlidir.
  • Kullanıcılar, kütüphanedeki bilgisayarları katalog ve veri tabanı taramaları ile internet araştırmaları için kullanabilmektedirler.