TOK (Bilgi Kuramı)

Theory of Knowledge - BİLGİ KURAMI

TOK ya da Türkçe tercümesiyle Bilgi Kuramı, bildiğimizi iddia ettiğimiz ve bilgi olarak kabul ettiğimizi ne doğrultuda irdelememiz gerektiği konusunda birbirinden farklı düşünce biçimlerini odak noktasına alan çok disiplinli bir yaklaşımdır.  Başka bir deyişle, çeşitli alanlarda veya disiplinlerde bilginin doğasını incelemeyi hedef alan bir derstir. 

TOK (Bilgi Kuramı) nasıl yapılandırılmıştır?

TOK, farklı bilgi biçimleri ve farklı bilgi türleri hakkında düşünceli ve amaçlı bir sorgulama olarak, IB programında diploma alabilmenin ön koşulları arasında yer almaktadır. TOK neredeyse tamamen sorulardan oluşur. Bunların en merkezi olanı "Nasıl biliyoruz?"

X için kanıt olarak ne sayılır?

Hangi Y modelinin hangisi olduğuna nasıl karar veririz?

Z teorisi gerçek dünyada ne anlama geliyor?

Bu ve diğer soruların tartışılmasıyla, öğrenciler kişisel ve ideolojik varsayımlar hakkında daha fazla farkındalık kazanmanın yanı sıra kültürel bakış açılarının çeşitliliği ve zenginliği hakkında kendilerini geliştirmektedirler.

TOK Değerlendirmesi

TOK dersi on dakikalık bir sözlü sunum ve 1600 kelimelik bir deneme yazısı ile değerlendirilir. Deneme yazısının konusu, IB tarafından belirlenir. Öğrenci yayımlanan (6) başlıktan (1)'i hakkında maksimum 1600 kelimelik bir deneme yazısını kaleme alır.

Öğrenci, sunum ve deneme yazısını birer planlama belgesi ile teslim eder. Okulumuzda TOK dersi Almanca dilinde yürütülmektedir. Bundan dolayı sunum da kompozisyon da dersin dili olan Almanca dilinde gerçekleştirilmelidir. Sunumda, öğrencinin TOK düşüncesini gerçek hayattaki durumuna uygulayabilme yeteneği değerlendirilirken, kompozisyon daha kavramsal bir bakış açısını gerekli kılar. Örneğin, denemeden öğrencilerden bilgi üretmek için kullanılan metodolojilerin bu bilginin kullanılacağına bağlı olduğu iddiasını tartışmaları istenebilir.

TOK'un önemi nedir?

TOK, öğrencileri kişisel ideolojik önyargılar da dahil olmak üzere bilginin yorumlayıcı niteliğinden haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere eleştirel olarak çeşitli öğrenme şekillerine ve bilgi alanlarına yönlendirirken, bu doğrultuda eleştirel ve analitik bir bakış açısını beraberinde önemli kılmaktadır.

Öğrencilerden, Bilginin kendi kültüründe, başkalarının kültürlerinde ve daha geniş dünyadaki rolünü ve doğasını sorgulaması beklenmektedir. Bunun sonucunda TOK, kendisini daha iyi tanıyan, bilginin karmaşıklığını daha iyi tanımlamayı sağlamaya gayret eden ve giderek küreselleşen bir dünyada sorumluluk alan, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.