Biyoloji; canlılık ve canlılarla ilgilenen, canlıların yapısını, işlevlerini, canlı ve cansız çevreyle ilişkilerini, değişimlerini ve çeşitliliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Tıptan eczacılığa, ziraattan veterinerliğe, moleküler genetik, embriyoloji, ekoloji gibi birçok alt disiplinleri olup sunduğu bilgilerle doğa anlayışımızı ve hayatımızı değiştirecek niteliktedir.

Antibiyotiklerin ve DNA yapısının keşfi, insan genomunun çözümlenmesi gibi devrim niteliğindeki gelişmeler hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Biyolojinin fizik ve kimya ile birlikte hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıktığını ve etrafımızı tam anlamıyla sardığını görürüz.

Biyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen, aynı zamanda bilimsel bilgiyi üreten ve kullanan bilinçli bireyler olarak toplumdaki yerimizi almamız gerekmektedir.

Bu nedenle öğrencilerimizin;

  • Çevreye duyarlı,
  • Fen okuryazarı; bilimsel kavramları, olguları anlayabilen ve açıklayabilen,
  • Günlük hayatta karşılaştığı olayları, bilimin ve bilimsel bilginin doğası ile algılayan; nitel veya nicel olarak gözlem, gözlemleri sonucunda hipotez oluşturup- dünya hakkında açıklayıcı açıklamalar yapabilen
  • Elektronik sensörler kullanarak veya doğrudan ölçüm ile tamamen gözlemlerden yola çıkarak deneyler oluşturabilen ve bunları uygulayabilen
  • Ulaştığı verileri ve veri tabanı kullanarak örüntü, eğilim ve tutarsızlıklar açısından inceleyip analiz eden
  • Bu anlamda IB Learner Profile kapsamında merak eden, araştıran, sorgulayan, gerektiğinde risk alabilen ve inisiyatif kullanabilen, problem çözebilen, takım çalışmasına açık, iş birliği yaparak disiplinler içinde ve disiplinler arası çalışabilen
  • Bilim yeni teknolojik gelişmeler sayesinde ilerlediğinden Teknolojik gelişmeleri takip edip, yeniliklere uyum sağlayabilen ve yeni teknolojileri kullanabilen
  • Üniversite eğitimi ve sonraki yaşamlarda başarılı olmaları için düşünme becerileri, sosyal becerileri, iletişim becerileri, özyönetim becerileri ve araştırma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacımızdır
  • Öğrencilerimize derste sadece biyolojiyi konularını değil aynı zamanda Alman dilinin kullanımını/ uygulamalarını ve Almanca olarak biyoloji terminolojisini aktarmaktayız.