MİSYONUMUZ

İELEV Özel Lisesi  İngilizce Bölümü öğrencilerin eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini gelecek yıllardaki eğitim hayatını da göz önünde bulundurarak içerik bakımından zengin bir müfredat sunmaktadır. Öğrencilerimizin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini farklı durumlara uyum sağlayacak şekilde geliştirebilmeleri için rahat ve uygun bir ortam sağlamayı misyon edinmiştir.

İELEV Özel Lisesinde İngilizce

Hedeflerimiz

 • Dört dil becerisi üzerinde yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekilde ifade edebilmelerinin sağlanması,
 • Öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratılması,
 • Diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmelerinin sağlanması,
 • Araştıran ve eleştirel bakabilen bireyler olmalarının sağlanması,
 • Öğrenim ortamını zenginleştirmek üzere teknolojinin derslere entegre edilmesi,
 • Yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişiminin desteklenmesi,
 • Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını yaşam boyu sürdürebilecekleri şekilde edinebilmelerinin sağlanması,
 • PET, FCE ve IELTS gibi uluslararası sınavlara girmeleri için öğrencilerimizin cesaretlendirilmesi ve süreç boyunca rehberlik edilmesidir.

Temel Prensipler

Okulumuzun İngilizce dil müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi üzerine temellendirilmiştir. Öğrencilerimize dil öğretirken benimsediğimiz ilkeler:

 1. Öğrencileri tanımak,
 2. Öğrencilerin dili öğrenirken, bir yandan da öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri gerekli ortamı sağlamak,
 3. Öğrencilerin gelişimlerini takip edip, ilgi ve ihtiyaçlarına göre ders hazırlığı yapmak,
 4. İhtiyaçlara göre ders sunumunu uygun hale getirmek,
 5. Öğrencilerin dil gelişimini yakından gözlemlemek ve değerlendirmek,
 6. Çeşitli okul etkinliklerinde öğrendiklerini sunup, pratik yapmalarını sağlayacak şekilde öğrencilerin katılım ve iş birliğini sağlamak,
 7. Öğrencilerin gelişimi için yazılı ve sözlü geri bildirim vermektir.

Her Seviye için Amaçlarımız

Hazırlık Sınıfı: Hazırlık sınıflarımızda haftada 18 saat İngilizce dersi vardır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri üzerinde yoğunlaşan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Dilbilgisi, kelime bilgisi ile zenginleştirilmiş sözlü ifade, metin analizi, ve farklı türlerde yazı çalışmaları önem taşımaktadır. Amacımız sene sonu itibari ile öğrencilerimizin B1+ seviyesine ulaşmalarıdır. Öğrencilerimizden beklentimiz, 9.sınıfta İngilizce işlenen Matematik ve Fizik derslerini anlayacak yeterliliğe erişmiş olmalarıdır.

9. Sınıf: 9. sınıfta İngilizce dersi haftada 6 saattir. Öğrencilerimiz beyin temelli öğrenme yaklaşımı ile dil seviyelerini yükseltir, edebiyat ile tanışır ve sene boyu eleştirel düşünme becerilerini, edebi metin incelemeleriyle geliştirirler. Farklı türde metinler analiz edip yorumlayarak yazma becerilerine katkıda bulunurlar. Araştırma ve organizasyon becerileri bu sınıf seviyesinde çok daha fazla önem kazanır. Öğrencilerin sene sonu itibariyle FCE sınavını geçebilecek düzeyde olmaları hedeflenir.

10.Sınıf: 10.sınıfta İngilizce dersi 5 saattir. Öğrencilerimiz okudukları çeşitli türlerdeki metinleri, kısa hikaye ve romanları analiz ederek, farklı yazım tarzlarını öğrenerek ve farklı amaçlar için bunu pratik ederek dil becerilerini geliştirirler. Bu seviyede öğrencilerimiz araştırma, analiz ve yorum gibi aşamaları içeren akademik bir araştırma yazısı yazmayı öğrenirler. Öğrenciler ulusal ve uluslararası dil aktivitelerine katılmaları için cesaretlendirilir ve sene sonu itibariyle FCE sınavını başarıyla geçmeleri beklenir.

Öğrencilerimizin dil gelişimine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacağından her yıl gerçekleşen ESU Münazara Akademisi, MUN, Ulusal ve Uluslararası Münazara yarışmaları ve EYP konferans ve çalıştaylarına katılmalarını desteklemekteyiz.

11 ve 12. Sınıflar: IB İngilizce B Standart Seviye sınıfında haftada 4, yüksek seviye sınıfında haftada 6 saat İngilizce vardır. Amacımız öğrencilerimizin yazılı, sözel, görsel ve işitsel materyaller kullanarak üst seviyede dil becerisine kavuşup, diploma programını başarıyla tamamlamalarıdır.