Müzik dersinde amacımız: Ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olan bilinçli, kültürlü dinleyicilerin yetişmesini sağlamak; her öğrencinin bir müzik aleti çalması ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesidir.

Yaptığımız müzik etkinlikleri ile:

  • Her öğrencinin yeteneğine uygun bir enstrümanı çalma becerisini kazandırabilme,
  • Her öğrencide enstrüman çalma isteğini yaratabilme,
  • Öğrencinin müzik yoluyla iyiye, güzele yönelmesini ve iyi alışkanlıklar edinmesini sağlama,
  • Nitelikliyi niteliksizden ayırt edebilen bilinçli dinleyiciyi yetiştirebilme,
  • Yaratıcı müzik çalışmalarıyla müzikteki yaratıcı gücü geliştirme,
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müzikte kullanabilmeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Okulumuz müzik derslerinde; müzik teorisi, müzik tarihi ve dönemleri, müzik yaratım süreçleri ve kayıt teknolojileri, bireysel enstrüman atölyeleri, dinleme – ritim oluşturma ve doğaçlama teknikleri, sahne ve performans becerisi gibi konularda, yeni eserler üreten, yaratıcı ve kendilerini özgürce ifade edebilen, sanat anlayışını nesnel ve öznel tüm boyutları ile değerlendirme yeteneğine sahip bireylere ulaşma amacıyla eğitim vermektedir.