İELEV Özel Lisesinde öğrencilerimiz: Hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik dersinin temellerini öğrenirlerken 11 ve 12. sınıflarda üniversitede tıp, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında öğrenim görmeyi planlayanlar ileri düzeyde fizik dersi öğrenimi görürler. Bütün öğrenim süreçleri İngilizce olarak gerçekleştirilir.

Tüm seviye fizik derslerindeki ortak amaç; bilimi mümkün olduğunca ilginç ve eğlenceli halde sunarak öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini kavramaları, yaparken öğrenmeleri, eleştirel ve yapılandırılmış düşünce becerilerini geliştirmeleridir.

Bu süreçte öğrencilerin teorik bilgilerini uygulaması esastır. Hedefe uygun olarak öğrenci merkezli deneyler yapmak üzere eksiksiz bir laboratuvar oluşturulmuştur. Bir öğrenci yılda ortalama 20 farklı deney yapar ve raporlar. Öğretmenler tarafından öğrenme süreçleri takip edilir ve öğrencilerle paylaşılır.

Amacımız; bilgiyi başarılı şekilde kullanan, günlük hayatında karşılaştığı olgu ve olayları anlayan, bilimin ve teknolojinin artan etkisindeki dünyamızı kavrayan bireyler yetiştirmektir.

Bütün bu amaçlar, okulumuzun GIB sürecinde referans aldığı öğrenci profiline uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.