Grup 2- Dil Edinimi - Almanca B

IBDP Almanca B (HL)

Dersin tanımı ve amaçları

Yüksek Seviye Almanca (HL) çalışmasıyla öğrenciler, Almanca dilini tanır ve Alman Kültürünün yanı sıra diğer kültürler için bir anlayış geliştirirler. HL öğrencileri Almanca konuşulan ülkelerdeki üniversite derslerini takip etmelerini sağlayacak yeterlilikte dil bilgisi edinirler.

Yüksek Seviye Almanca dersinin Amaçları:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek
 • Almancayı çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak
 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek
 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin Almancayı kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında Almancayı rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak
 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak

Ders programı taslağı ve içeriği:

Belirtilen beş tema:

 1. Kimlikler
 2. Deneyimler
 3. İnsan Yaratıcılığı
 4. Sosyal Organizasyon
 5. Gezegeni Paylaşıyorum

Edebiyat

 • Alman Edebiyatı’nın iki eserinin okunması, incelenmesi

Değerlendirme bilgileri:

Öğrenciler dışsal ve içsel olarak edinim ve üretkenlik becerilerine göre değerlendirilecektir.

Öğrenciden istenecekler:

 • Dilsel yeterliliği ve kültürlerarası anlayışı gösteren bir dizi durumda ve kişilerarası ve kültürel bağlamda net ve etkili iletişim kurması
 • Bir dizi fikri, yazılı ve sözlü metni doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmesi, anlaması, analiz etmesi ve bu bağlamlarda dili kullanması
 • Bir dizi konuda fikirleri açık, tutarlı ve inandırıcı bir şekilde düzenlemesi
 • Alman edebiyatının eserlerini anlaması ve kullanması

Dış değerlendirme (3 saat 30 dakika) (Ağırlık:% 75):

PAPER 1: Üretkenlik becerileri - yazma (30 puan; 1 saat 30 dakika; Ağırlık: % 25)

 • Sınav uygulama esaslarında listelenen türlerden bir metin türü seçerek, her biri farklı bir temadan olmak üzere 450-600 kelimelik üç metin yazma görevi.

PAPER 2: Edinim becerileri - dinleme ve okuma için ayrı bölümler (65 puan; 2 Saat, Ağırlık:% 50)

 • Dinleme anlama (1 saat) (25 puan)
 • Okuduğunu anlama (1 saat) (40 puan)

Beş temadan hazırlanan üç sesli ve üç yazılı metin üzerinde anlama alıştırmaları.

İç değerlendirme çalışması:

Bu çalışma önce okulda ders öğretmenleri tarafından değerlendirir sonra da IB tarafından görevlendirilen IB ölçe-değerlendirme uzmanları tarafından da modere edilir.

Bireysel sözlü değerlendirme:

Sınıfta üzerinde durulan edebi eserlerden birinden bir alıntıya dayanarak öğretmen ile yapılan bir konuşma, ardından ders programındaki temalardan bir veya daha fazlasına dayalı tartışma. (30 puan; Ağırlik: %25)