IB ve GIB Arasındaki Fark Nedir?

IB diploması ve GIB diploması arasındaki fark:

GIB (Karma Dil Uluslararası Bakalorya) "Uluslararası Bakalorya Diploması / Diplôme du Baccalauréat International“ anlaşmasına (10.03.1986/ KMK kararı) ve IBO ile yurt dışı okullar merkezi (ZfA=Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) arasındaki anlaşmaya dayanmaktadır. Alman üniversiteleri ve yurt dışındaki diğer okullar için üniversiteye giriş belgesi olarak değer kazanır. İELEV Lisesi yurt dışında tanınan bir Alman okulu ve akredite bir GIB okulu olarak Federal Dışişleri Bakanlığı'nın kültür ve eğitim politikasının ayrılmaz bir parçasıdır (DAS=anerkannte deutsche Auslandsschule). Bu yoğun kültürel değişimin yanı sıra yurt dışında Almanca'nın tanıtımını da içerdiğinden aşağıdaki hükümler de geçerlidir.

  • GIB’de dil A veya dil B olarak yüksek seviye alınması gereken Almanca dersinin yanı sıra ek olarak, biyoloji ve tarih konuları da Almanca olarak işlenmelidir. 2020/21 öğretim yılından itibaren matematik ve kimya dersleri de Almanca olarak sunulabilir. (Mayıs 2022 de ilk sınav)
  • GIB şartnamelerine uygun olarak alınan yetkiye sahip IB Diploması 2019'dan beri Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bir üniversiteye başlamak için gereken Almanca dil becerilerinin kanıtı olarak kabul edilmektedir.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen GIB koordinatörümüz Sayın Ali Batuhan Bardakçı abardakci@ielev.k12.tr ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

GIB diploma programını başarıyla tamamlamak için ek şartlar:

  1. Uluslararası Bakalorya Diploması çerçevesinde "yüksek düzeyde" gösterilecek üç ders arasında matematik veya bir fen bilimleri dersi yani biyoloji, kimya veya fizik olmalıdır. Almanca öğretilen bir fen bilimi dersi her türlü seçilmelidir.
  2. GIB Diploma Programındaki tüm dersler sürekli olmalıdır yani iki sene devamlı katılım sağlanmalıdır.
  3. Gerekli altı ders en az 4 IB notu ile derecelendirilmelidir. Bir ders 3 ile notlandırıldıysa, bir öğrenci o dersi en az IB derecesi 5 ve aynı seviyede (HL/SL) olan başkla bir dersle eşitleyebilir.
  4. TOK (Bilgi Teorisi) dersi ve Extended Essay (Uzatılmış Makale) başarıyla tamamlanmalıdır. IB programının bu iki bileşeninde adaylar "E" alamazlar. (ToK / EE matrisine bakınız).
  5. CAS programı başarıyla tamamlanmış olmalıdır.