Öğrenci Birliği

BİZ KİMİZ?

Biz, İELEV Özel Lisesi Öğrenci Birliği, okulumuzdaki tüm öğrencileri temsil etmek adına bir araya gelmiş bir ekibiz.  Amacımız demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için bireylerin sahip olması gereken bilincin, sorumluluk duygusunun ve değerler sistemine saygının kazandırılıp geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca….

Okulumuz öğrencilerinin isteklerini ve şikayetlerini değerlendirmek ve talepleri okul yönetimine iletmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında köprü olmak, şikayetçi oldukları durumları düzeltmek, çeşitli etkinlik ve sosyal aktiviteler planlamak, okulumuzu vizyonumuza ve misyonumza en uygun şekilde temsil edip çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirmek, okulumuzu en iyi şekilde tanıtmak görevlerimiz arasındadır. Herkes için daha iyi bir ortam sağlamak, tören ve etkinlikler düzenlemek, okulun sosyal gelişimi ve faaliyetleri için hizmet ve destek sağlayarak okulumuzda geçirdiğimiz saatleri daha da verimli hâle getirmeyi hedeflemekteyiz.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Öğrenci birliği yönetim kurulu üyeleri ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu başkanı ve yardımcısı 10.- 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasından tüm lise öğrencilerinin oyları ile seçilir. Sınıf temsilcileri ise her eğitim öğretim yılında, her şubeden bir kız ve bir erkek olmak üzere iki sınıf temsilcisi olacak şekilde oy çokluğu ile seçilir ve Lise Öğrenci Birliği Kurulunda aktif olarak bir yıl boyunca görev alır.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?
Öğrenci Birliği okulun en önemli organlarından biridir. Her dönemden üyelerin bulunmasıyla beraber 4 komiteden oluşmaktadır. Düzenli olarak toplanır, birliğin işleyişi için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.

AKTİVİTELERİMİZ NELER?
İELEV Özel Lisesinde her ay yapılan waffle günleri, özel günlerde yapılan eğlenceli ve oyunlu partiler, dublaj yarışmaları ve çoğu gezi fikirleri öğrenci birliği tarafından düzenlenmekte ve ortaya çıkmaktadır. Waffle Günleri, Yılbaşı Partisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar gezisi, Spor turnuvaları ve benzeri etkinlikler.

 Tüm soru ve önerileriniz için:
liseom@ielev.k12.t